Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem eliminacja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

eliminacja


  1.   odsiew przy naborze
  2. [Muzyka]   pierwszy etap konkursu
  3. [Prawo i polityka]   przesiew , sito , czystka
  4. [Chemia]   reakcja odrywania od cząsteczki związku organicznego atomów lub grup atomów
  5. [Chemia]   reakcja, w której atomy, ich grupy albo jony odszczepianie s? od cz?steczek lub jonów z utworzeniem uk?adów nienasyconych albo cyklicznych
  6. [Technika]   rugowanie, selekcja
  7.   uniewa?nienie, wykre?lenie, wyrzucenie
  8. [Ekonomia]   usuni?cie , redukcja
  9.   usuwanie pewnych elementów spośród innych
  10. [Technika]   usuwanie pewnych elementów, wy??czenie
  11. [Matematyka]   w algebrze: usuni?cie jednej niewiadomej dla uproszczenia zadania
  12. [Sport]   wst?pne rozgrywki sportowe
  13. [Technika]   wybiórcze odrzucanie
  14. [Ekonomia]   wybór , odsiew
  15. [Sport]   wyeliminowanie , selekcja
  16.   wykluczenie
  17. [Ekonomia]   wykluczenie , wy??czenie
  18. [Matematyka]   zmniejszanie liczby zmiennych lub niewiadomych

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: