Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem elita Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

elita


  1. [Film]   "Kabaretowa" ?mietanka
  2. [Prawo i polityka]   ?mietanka
  3.   ?mietanka 100 procent
  4. [Prawo i polityka]   ?mietanka towarzyska
  5. [Prawo i polityka]   ?mietanka towarzystwa jak znany kabaret
  6. [Film]   ameryka?ski film z 2008 roku ,w re?yserii Michaela Lembecka
  7.   arystokracja w?ród biedoty
  8. [Prawo i polityka]   beau monde
  9. [Prawo i polityka]   beau monde, czyli high life
  10.   creme de la creme społeczeństwa
  11.   czo?ówka
  12. [Prawo i polityka]   czo?ówka, awangarda, plejada
  13.   dawny wrocławski kabaret
  14. [Prawo i polityka]   doborowe towarzystwo
  15. [Literatura]   elegancki ?wiat, beau monde, creme de la creme
  16.   grono uprzywilejowanych
  17.   grono wybranych
  18.   grono wybrańców
  19. [Prawo i polityka]   grupa ludzi uprzywilejowanych
  20.   grupa ludzi, która si? wyró?nia
  21. [Prawo i polityka]   grupa maj?ca presti?
  22.   grupa wybranych
  23.   grupa z przywilejami
  24. [Prawo i polityka]   high life
  25. [Prawo i polityka]   jest ekskluzywna
  26. [Sztuka]   kabaret Jerzego Skoczylasa ,Stanis?awa Szelca i Leszka Niedzielskiego
  27. [Sztuka]   kabaret Skoczylasa i Niedzielskiego
  28. [Sztuka]   kabaret Skoczylasa i Szelca
  29. [Sztuka]   kabaret z J. Skoczylasem
  30.   kabaret z Jerzym Skoczylasem
  31. [Sztuka]   kabaret z Jerzym Skoczylasem i Leszkiem Poniedzielskim
  32.   kabaret z Kaczmarkiem
  33. [Sztuka]   kabaret z Szelcem, Niedzielskim i Skoczylasem
  34. [Film]   kabaret z Wroc?awia
  35.   kabaret ze Skoczylasem
  36. [Przysłowia]   kasta, establishment, arystokracja
  37. [Prawo i polityka]   kategoria osób znajduj?cych si? najwy?ej w hierarchii spo?ecznej
  38. [Prawo i polityka]   krakówek, warszawka, grupa elitarna
  39. [Botanika]   kwalifikowany materia? nasienny ro?lin uprawnych
  40. [Prawo i polityka]   kwiat narodu
  41.   kwiat spo?eczno?ci
  42. [Prawo i polityka]   kwiat towarzystwa
  43.   ludzie z samej góry
  44.   m.in. arystokracja
  45. [Prawo i polityka]   nadludzie
  46.   najlepsi wybra?cy
  47. [Edukacja]   najlepsi z najlepszych
  48. [Botanika]   najlepsze okazy ro?lin w hodowli
  49. [Prawo i polityka]   najwy?ej w hierarchii
  50.   naukowa ?mietanka
  51.   notable
  52.   ozdoba salonu
  53. [Prawo i polityka]   plutokracja, notable, towarzystwo
  54.   po prostu ?mietanka towarzyska
  55. [Film]   s?ynny kabaret z Wroc?awia
  56.   same VIP-y
  57. [Prawo i polityka]   sami najlepsi
  58. [Edukacja]   sami wybrani
  59.   słynny wrocławski kabaret
  60. [Prawo i polityka]   socjeta
  61. [Prawo i polityka]   stanowi trzon towarzystwa
  62.   swego czasu popularny kabaret z Wroc?awia
  63.   śmietanka towarzyska
  64.   towarzyska ?mietanka
  65.   towarzyska śmietanka
  66. [Prawo i polityka]   uprzywilejowana grupa
  67.   uprzywilejowana grupa ludzi
  68. [Literatura]   w przeno?ni parnas, panteon, top
  69. [Literatura]   w przeno?ni salony, wybrani, olimp
  70. [Sztuka]   wroc?awski kabaret
  71.   wrocławski kabaret
  72. [Prawo i polityka]   wy?sze sfery
  73. [Edukacja]   wybra?cy
  74.   wybrani
  75.   wybrańcy
  76.   wybrańcy nazwą kabaretu
  77. [Prawo i polityka]   wyró?niaj?ca si? grupa ludzi
  78. [Prawo i polityka]   wyró?niaj?ca si? grupa osób
  79.   wyróżniająca się grupa ludzi
  80. [Prawo i polityka]   wyselekcjonowana grupa
  81. [Prawo i polityka]   z tej ?mietanki nie ma mas?a, ni ma?lanki
  82. [Prawo i polityka]   zespó? ludzi odgradzaj?cych si? od ogó?u w poczuciu swej rzeczywistej albo domniemanej wy?szo?ci pod jakim? wzgl?dem
  83. [Prawo i polityka]   zespó? ludzi wyró?niaj?cych si? z otoczenia
  84. [Prawo i polityka]   zespó? przoduj?cy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: