Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem endemia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

endemia


  1. [Medycyna]   choroba stale wyst?puj?ca w danej okolicy
  2. [Medycyna]   choroba swojska, miejscowa
  3. [Medycyna]   sta?e wyst?powanie choroby na okre?lonym terenie
  4. [Medycyna]   sta?e wyst?powanie jakiej? choroby na okre?lonym terenie
  5. [Medycyna]   sta?e wyst?powanie w?ród ludno?ci danego terenu okre?lonej choroby (np wole endamiczne)

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: