Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem etap Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

etap


  1. [Film]   "Ostatni ..."
  2. [Film]   "Ostatni..." Jakubowskiej
  3.   ...ostatni wyprawy
  4.   ?yciowy przedzia?
  5. [Sport]   analogia: serial - odcinek, wy?cig - ?
  6. [Technika]   cz??? ca?o?ci rozci?gni?ta w czasie
  7. [Geografia]   cz??? drogi
  8.   cz??? kolarskiego wy?cigu
  9.   cz??? konkursu
  10.   cz??? procesu
  11. [Geografia]   cz??? przebytej drogi
  12. [Technika]   cz??? przebywanej drogi
  13.   cz??? przebywanej trasy
  14. [Sport]   cz??? rajdu
  15. [Sport]   cz??? Tour de France
  16. [Sport]   cz??? Tour de Pologne
  17. [Sport]   cz??? trasy
  18. [Sport]   cz??? trasy rajdu
  19. [Sport]   cz??? trasy wy?cigu
  20. [Sport]   cz??? wy?cigu
  21. [Sport]   cz??? wy?cigu kolarskiego
  22. [Sport]   cz??? Wy?cigu Pokoju
  23. [Sport]   cz??? wy?cigu z udzia?em rajdowców
  24. [Ekonomia]   cz??? wykonanej pracy
  25.   cz???, odcinek, faza
  26.   cz?stka Tour de France
  27.   czasówka albo górski
  28.   czasówka b?d? górski
  29.   czasówka lub górski
  30.   czasówka w Tour de Pologne
  31. [Sport]   czasówka w wy?cigu kolarskim
  32.   czasówka w wyścigu kolarskim
  33.   część drogi
  34.   część Giro d'Italia
  35.   część kolarskiego wyścigu
  36.   część podróży
  37.   część podróży lub życia
  38.   część przebytej drogi
  39.   część przebywanej trasy
  40.   część Tour de France
  41.   część Tour de Pologne
  42.   część trasy wyścigu
  43.   część wyścigu kolarskiego
  44.   część Wyścigu Pokoju
  45.   część wyznaczonej trasy
  46.   daw. transport zes?a?ców
  47.   dawny transport zesłańców
  48.   droga mi?dzy postojami
  49.   droga między postojami
  50. [Historia]   epoka
  51. [Fizyka]   faza procesu
  52. [Technika]   faza rozwoju
  53.   faza wyborów
  54.   faza, okres rozwoju
  55.   faza, stadium
  56.   faza, stadium procesu
  57.   faza, stadium rozwoju
  58. [Technika]   faza, stadium, tura
  59.   faza,runda
  60.   fragment Giro d'Italia
  61.   fragment Tour de Pologne
  62. [Technika]   fragment, odcinek, moment
  63.   górski albo czasówka
  64.   górski b?d? czasówka
  65.   górski lub czasówka
  66.   górski z premi?
  67.   górski z premią
  68.   jeden z odcinków wy?cigu
  69.   jeden z odcinków wyścigu
  70.   jedna z wielu części wyścigu
  71.   jedno ze stadiów procesu
  72. [Geografia]   kawa?ek podró?y
  73. [Technika]   kawa?ek przebytej drogi
  74. [Sport]   kawa?ek touru
  75.   kawa?ek wy?cigu
  76.   kawałek przebytej drogi
  77.   kojarzy się z zsyłką
  78.   kolarska czasówka
  79.   kolarska miara
  80. [Sport]   kolarski odcinek
  81. [Gry]   kolejka
  82.   mi?dzy postojem a postojem
  83.   miejsce postoju zesłańców
  84. [Wojsko]   miejsce wypoczynku wojska podczas marszu
  85.   morderczy dla kolarza górski
  86.   niejeden na trasie Wy?cigu Pokoju
  87. [Sport]   niejeden przed kolarzem
  88.   niejeden w rajdzie
  89.   niejeden w Tour de France
  90.   niejeden w Tour de Pologne
  91. [Sport]   niejeden w wy?cigu
  92.   niejeden wygrany przez Szozd?
  93. [Geografia]   np. era albo dzieci?stwo
  94. [Sport]   odcinek dla kolarza
  95. [Geografia]   odcinek drogi
  96. [Geografia]   odcinek drogi do przebycia
  97. [Sport]   odcinek kolarskiego wy?cigu
  98.   odcinek kolarskiego wyścigu
  99.   odcinek kolarskiej trasy
  100. [Technika]   odcinek podró?y
  101. [Geografia]   odcinek przebywanej drogi
  102.   odcinek przebywanej trasy
  103. [Sport]   odcinek Tour de France
  104.   odcinek Tour de Pologne
  105. [Sport]   odcinek trasy
  106.   odcinek trasy dla kolarza
  107. [Sport]   odcinek trasy rajdu
  108.   odcinek trasy wy?cigu
  109.   odcinek trasy wyścigu
  110. [Sport]   odcinek wi?kszego wy?cigu
  111. [Sport]   odcinek wy?cigu
  112. [Sport]   odcinek wy?cigu kolarskiego
  113.   odcinek Wyścigu Pokoju
  114.   odcinek wytyczonej trasy
  115. [Technika]   odleg?o?? jednej stacji od drugiej
  116. [Geografia]   odleg?o?? mi?dzy dwoma postojami
  117. [Technika]   odleg?o?? mi?dzy postojami
  118. [Zoologia]   okres rozwoju
  119. [Zoologia]   okres rozwoju, stadium
  120.   okres rozwoju, stadium procesu
  121. [Geografia]   okres stanowi?cy jak?? ca?o?? w ewolucji (rozwoju, historii)
  122.   okres, faza rozwoju
  123.   okres, stadium
  124.   pewien odcinek ?ycia
  125.   pewien odcinek trasy
  126.   pewien okres rozwoju
  127. [Sport]   pierwszy w wy?cigu
  128.   pojedynczy odcinek w wy?cigu kolarskim
  129. [Sport]   porcja Tour de Pologne
  130. [Sport]   porcja touru
  131. [Sport]   prawdy - w wy?cigu
  132. [Wojsko]   punkt, w którym wojsko otrzymuje po?ywienie, nocleg
  133. [Ekonomia]   rata, cz??? czego? wi?kszego
  134. [Technika]   rozdzia?, cz???, rzut
  135.   rozpocząć w życiu nowy ...
  136.   rozwoju albo wy?cigu kolarskiego
  137.   rozwoju b?d? wy?cigu kolarskiego
  138.   rozwoju lub wy?cigu kolarskiego
  139.   runda
  140.   runda, tura
  141.   runda,faza
  142. [Gry]   skr?cony z peta (anagram)
  143. [Botanika]   stadium
  144.   stadium jakiego? procesu
  145. [Ekonomia]   stadium procesu
  146.   stadium procesu, faza
  147. [Zoologia]   stadium rozwoju
  148.   stadium rozwoju, faza
  149.   stadium, faza
  150.   stopie? rozwoju
  151. [Technika]   stopie?, runda, szczebel
  152.   stopień rozwoju
  153. [Historia]   szereg, chronologia
  154. [Prawo i polityka]   transport wi??niów pod stra?? do miejsca s?du lub kary
  155.   transport zesłańców na Sybir
  156.   trasa mi?dzy postojami
  157. [Sport]   tura
  158.   tura wyborów
  159.   tura, runda
  160.   wiele ich przed kolarzem
  161.   wy?cigu kolarskiego albo rozwoju
  162.   wy?cigu kolarskiego lub rozwoju
  163. [Sport]   wygrany przez kolarza
  164.   wyznaczony odcinek trasy
  165. [Sport]   z nagrodami za ucieczki
  166. [Ekonomia]   zaawansowanie, karta

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: