Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ewolucja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ewolucja


  1. [Film]   amerykański film z 2001 roku, w reżyserii Ivana Reitmana
  2.   co to jest salto, Darwinie?
  3. [Zoologia]   i rozwój, i figura
  4.   jej teori? opracowa? Darwin
  5.   jej teori? opracowa? K. Darwin
  6. [Edukacja]   jej teori? opracowa? Karol Darwin
  7.   jej teori? sformu?owa? Darwin
  8.   konik Darwina lub kozio?ek w powietrzu
  9. [Zoologia]   mechanizm przemian i powstawania gatunków
  10. [Literatura]   metamorfoza , reorientacja , adaptacja
  11. [Sport]   narciarska to ruada
  12. [Literatura]   post?p , przemiana , zmiana
  13. [Zoologia]   powolne zmiany
  14. [Zoologia]   proces przekszta?cania si? organizmów w zmiennych warunkach ?rodowiska
  15. [Zoologia]   proces przeobra?e?, przechodzenia do stanów bardziej z?o?onych
  16. [Filozofia]   proces rozwojowy
  17.   proces stopniowego rozwoju społeczeństwa od form prostszych do bardziej doskonałych
  18. [Filozofia]   proces sukcesywnych zmian przebiegaj?cych w okre?lonym kierunku
  19.   proces zachodzący w przyrodzie na przestrzeni wielu pokoleń
  20. [Filozofia]   przeciwstawienie rewolucji
  21. [Literatura]   przeobra?anie si? , przekszta?cenie si? , makroewolucja
  22.   przeobra?enie, rozwój
  23. [Zoologia]   stopniowy rozwój
  24.   teoria Darwina
  25. [Literatura]   transfiguracja , transmutacja , transformacja
  26. [Sport]   trudna figura gimnastyczna, akrobatyczna lub taneczna
  27. [Wojsko]   w marynarce: ruchy floty wojennej
  28. [Wojsko]   w wojsku l?dowym: wszelka zmiana szyku
  29. [Technika]   wszelki rozwój
  30. [Technika]   znaczna zmiana po?o?enia samolotu w locie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: