Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem filtr Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

filtr


  1.   bibu?ka w papierosie
  2. [Technika]   chroni skór? przez szkodliwym dzia?aniem promieni s?onecznych
  3. [Technika]   cz??? papierosa
  4.   część papierosa
  5.   czy?ci wod?
  6.   do oczyszczania cieczy
  7. [Technika]   do uzdatniania wody
  8.   jest nim laboratoryjny s?czek
  9.   jest nim s?czek
  10.   jest nim sączek
  11. [Technika]   koniec palenia
  12.   kosmetycznie; protektor
  13.   na jednym ko?cu papierosa
  14.   na ko?cu papierosa
  15. [Technika]   oczyszcza
  16.   oczyszcza powietrze albo wod?
  17.   oczyszcza powietrze albo wodę
  18.   oczyszcza powietrze b?d? wod?
  19.   oczyszcza powietrze bądź wodę
  20. [Technika]   oczyszcza powietrze lub wod?
  21.   oczyszcza powietrze lub wod?
  22.   oczyszcza powietrze lub wodę
  23. [Technika]   oczyszcza wod?
  24.   oczyszcza wod? albo powietrze
  25.   oczyszcza wod? b?d? powietrze
  26.   oczyszcza wod? lub powietrze
  27.   oczyszcza wodę
  28.   oczyszcza wodę albo powietrze
  29.   oczyszcza wodę bądź powietrze
  30.   oczyszcza wodę lub powietrze
  31.   oddziela ciecz od osadu
  32. [Informatyka]   program komputerowy dokonuj?cy selekcji danych
  33. [Filozofia]   przen. krytyka oddzielaj?ca rzeczy dobre, u?yteczne, pi?kne, od innych
  34. [Informatyka]   przes?ona na monitorze
  35. [Medycyna]   rola nerki w organizmie
  36. [Technika]   s?czek
  37. [Technika]   s?czek, cedzid?o
  38. [Technika]   sito ods?czaj?ce
  39.   sk?adnik kremów do opalania
  40.   składnik kremów do opalania
  41. [Medycyna]   substancja chroni?ca skór? opalaj?cego si?
  42. [Informatyka]   urz?dzenie lub program dokonuj?cy selekcji informacji
  43.   ustnik w papierosie
  44. [Gastronomia]   w klubowym, ale nie w sporcie
  45. [Technika]   w masce przeciwgazowej
  46. [Gastronomia]   w papierosie ustnik
  47.   w ustniku papierosa
  48. [Technika]   warstwa przesi?kliwa, w której zatrzymuj? si? nieczysto?ci
  49. [Technika]   zak?adany na obiektyw

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: