Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem folio Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

folio


  1.   (?.) na stronicy
  2. [Sztuka]   b??kitny barwnik organiczny
  3. [Technika]   bibliogr. format ksi??ki; arkusz raz z?o?ony (2 karty, 4 strony)
  4. [Ekonomia]   dwie strony po otwarciu ksi?gi handlowej tworz?ce ca?o?? pod tym samym numerem
  5. [Technika]   format bibliograficzny papieru
  6. [Technika]   format ksi??ki maj?cy wielko?? z?o?onego na pó? znormalizowanego arkusza
  7. [Technika]   format ksi??ki sk?adaj?cy si? z arkuszy z?o?onych na pó?
  8. [Sztuka]   najwi?kszy format ksi??ki
  9. [Ekonomia]   stronica lub dwie strony w ksi?dze handlowej
  10. [Ekonomia]   stronica w ksi?dze handlowej oznaczona numerem bie??cym
  11. [Technika]   typ formatowania ksi??ki
  12. [Technika]   w typografii: arkusz papieru jednokrotnie z?o?ony, który tworzy dwie karty i cztery strony

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: