Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem forum Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

forum


  1. [Przysłowia]   "z dworum"
  2. [Historia]   agora, jeno w Rzymie
  3.   ambona Cycerona
  4.   audytorium , zebrani , s?uchacze
  5. [Historia]   centrum ?ycia miejskiego w miastach staro?. Rzymu
  6. [Prawo i polityka]   dawn. s?d w?a?ciwy do rozstrzygni?cia danej sprawy
  7. [Historia]   g?ówny plac w miastach staro?. Rzymu
  8. [Prawo i polityka]   grupa ludzi bior?cych udzia? w spotkaniu po?wi?conym omawianiu spraw okre?lonej dziedziny
  9. [Geografia]   hotel w Warszawie
  10. [Historia]   mi?dzy Palatynem a Kapitolem
  11. [Informatyka]   miejsce przeznaczone do prowadzenia pisemnej wymiany my?li w internecie
  12. [Prawo i polityka]   miejsce publiczne, w którym si? dyskutuje
  13.   miejsce publicznych przemówie?
  14. [Prawo i polityka]   miejsce publicznych wyst?pie?
  15.   miejsce publicznych wystąpień
  16.   miejsce wyst?pie? publicznych
  17.   miejsce zebra?
  18. [Historia]   odpowiednik gr. agory
  19.   otwarta dyskusja
  20.   plac w dawnym Rzymie
  21.   plac w miastach staro?ytnego Rzymu
  22. [Historia]   plac w miastach staro?ytnego Rzymu, na którym odbywa?y si? zebrania ludowe, targi, s?d
  23.   plac w staro?ytnym Rzymie
  24. [Historia]   pocz?tkowo miejsce handlu, zebra? i s?dów
  25.   publiczne dla przemówie?
  26. [Sztuka]   Romanum
  27. [Historia]   rynek w staro?ytnym Rzymie
  28. [Historia]   rzymska agora
  29. [Historia]   rzymski rynek
  30.   scena , trybuna
  31. [Prawo i polityka]   spotkanie po?wi?cone omawianiu spraw z okre?lonej dziedziny
  32. [Historia]   staro?ytna mównica
  33. [Historia]   starorzymski plac zgromadze?
  34. [Historia]   starorzymski rynek
  35. [Informatyka]   tam internauci pisz?, wymieniaj?c pogl?dy
  36.   teren wystąpień publicznych
  37.   trybuna ludu
  38.   tygodnik przedruków
  39. [Historia]   w dawnej Polsce: s?d w?a?ciwy dla rozstrzygania danej sprawy
  40. [Historia]   w staro?. Rzymie rynek
  41.   warszawski Novotel dawniej
  42.   widownia , sala , trybuny
  43.   zebranie , spotkanie , konwentykiel

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: