Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem gama Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

gama


  1.   "alfabet" muzyka
  2.   ?wiczona przez muzyka
  3. [Muzyka]   c-dur lub c-moll
  4. [Muzyka]   c-dur lub f-mol
  5.   ca?y zestaw barw
  6. [Muzyka]   ci?g tonów
  7.   ciąg dźwięków
  8. [Muzyka]   d?wi?ki tonacji
  9. [Informatyka]   diapazon, ilo??, liczebno??
  10.   diatoniczna
  11. [Muzyka]   dur lub moll
  12.   durowa albo molowa
  13.   durowa b?d? molowa
  14. [Muzyka]   durowa lub molowa
  15. [Edukacja]   grecka litera
  16.   kolorów lub muzyczna
  17. [Muzyka]   moll lub dur
  18.   molowa albo durowa
  19.   molowa b?d? durowa
  20.   molowa lub durowa
  21.   muzyczna lub kolorów
  22. [Muzyka]   muzyczna skala
  23.   nast?pstwo d?wi?ków
  24. [Muzyka]   nast?pstwo d?wi?ków uporz?dkowanych w ?ci?le okre?lony sposób
  25. [Muzyka]   np. C-dur
  26. [Muzyka]   np. C-dur albo g-moll
  27.   np. skala barw
  28. [Muzyka]   od "C" do "C"
  29. [Medycyna]   od "do" do "do"
  30. [Muzyka]   od do do do
  31.   ogó?
  32. [Sztuka]   paleta
  33. [Sztuka]   paleta barw
  34. [Sztuka]   paleta kolorów
  35. [Muzyka]   paleta nut
  36. [Sztuka]   panorama
  37. [Muzyka]   pianistyczna wprawka
  38. [Muzyka]   porz?dek d?wi?ków
  39.   porządek dźwięków
  40. [Muzyka]   repertuar
  41. [Technika]   rozmaito??
  42. [Informatyka]   rozpi?to??, zakres, wachlarz
  43. [Sztuka]   ró?norodno??
  44. [Muzyka]   skala
  45. [Sztuka]   skala barw
  46.   skala barw d?wi?ków
  47. [Muzyka]   skala barw lub d?wi?ków
  48.   skala barw lub dźwięków
  49.   skala barw lub tonów
  50. [Muzyka]   skala d?wi?ków
  51.   skala d?wi?ków lub barw
  52. [Muzyka]   skala durowa lub molowa z tonik?
  53.   skala dźwięków
  54. [Muzyka]   skala muzyczna
  55.   skala, szereg barw
  56. [Sztuka]   spektrum
  57.   szereg barw albo d?wi?ków
  58.   szereg barw b?d? d?wi?ków
  59.   szereg barw lub d?wi?ków
  60.   szereg barw, skala
  61. [Muzyka]   szereg d?wi?ków
  62.   szereg d?wi?ków albo barw
  63.   szereg d?wi?ków b?d? barw
  64.   szereg d?wi?ków lub barw
  65. [Muzyka]   szereg d?wi?ków w obr?bie oktawy
  66. [Muzyka]   szereg kolejnych tonów, d?wi?ków
  67. [Sztuka]   szereg odmian barw
  68.   szereg odmian barw albo d?wi?ków
  69.   szereg odmian barw b?d? d?wi?ków
  70.   szereg odmian barw i d?wi?ków
  71.   szereg odmian barw lub d?wi?ków
  72.   szereg odmian barw, d?wi?ków, wra?e? itp.
  73.   szereg odmian d?wi?ków albo barw
  74.   szereg odmian d?wi?ków b?d? barw
  75.   szereg odmian d?wi?ków i barw
  76.   szereg odmian d?wi?ków lub barw
  77. [Muzyka]   tonacja muzyczna
  78. [Sztuka]   uk?ad barw w malarstwie
  79. [Muzyka]   uporz?dkowany zespó? d?wi?ków
  80.   uporządkowana skala dźwięków
  81. [Technika]   urozmaicenie, ró?norodno??
  82. [Historia]   Vasco da (ok.1469-1524), ?eglarz portugalski
  83. [Geografia]   Vasco da (ok.1469-1524), portugalski odkrywca geograficzny
  84.   Vasco da...
  85.   Vasco da..., portugalski ?eglarz
  86.   Vasco da..., portugalski odkrywca
  87.   Vasco da..., portugalski żeglarz
  88.   w przeno?ni zespó? barw
  89. [Muzyka]   w przeno?ni: szereg barw, d?wi?ków
  90.   w przeno?ni: zespó? barw
  91. [Technika]   wachlarz
  92. [Sztuka]   wachlarz kolorów
  93.   wiele odmian barw
  94. [Sztuka]   wybór kolorów
  95. [Gastronomia]   zakres
  96. [Informatyka]   zbiór danych
  97. [Sztuka]   zestaw barw
  98. [Sport]   zestaw farb

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: