Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem gips Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

gips


  1. [Medycyna]   ?adny opatrunek!
  2. [Geografia]   ?nieg nawiany drobny
  3.   ?nieg nie do jazdy na nartach
  4. [Technika]   alabaster
  5. [Geografia]   bia?a ska?a
  6. [Medycyna]   bia?y proszek stosowany w chirurgii
  7. [Medycyna]   chirurgiczny alabaster
  8. [Medycyna]   do usztywniania z?amanych ko?czyn
  9. [Sport]   drobny, nawiany, suchy ?nieg, trudny do jazdy na nartach
  10. [Geografia]   drobny, suchy ?nieg
  11. [Medycyna]   ma zastosowanie w stomatologii i ortopedii
  12. [Technika]   materia? budowlany
  13. [Sztuka]   materia? rze?biarski
  14. [Geografia]   minera?
  15.   minera? dla sztukatora
  16. [Technika]   minera? na krasnala
  17. [Technika]   minera? na krasnala (?adny!)
  18. [Geografia]   minera?, uwodniony siarczan wapnia
  19.   minerał dla połamanego narciarza
  20. [Medycyna]   na nodze niefortunnego narciarza
  21. [Technika]   na odlewy
  22. [Medycyna]   na r?ce z?amanej
  23. [Medycyna]   na z?amanej nodze
  24. [Medycyna]   na z?amanej r?ce
  25.   na z?amanie
  26.   na złamanej nodze
  27.   na złamanej ręce
  28. [Medycyna]   nak?adany na z?amanie
  29. [Sztuka]   np. alabaster
  30. [Medycyna]   opatrunek
  31. [Medycyna]   opatrunek do unieruchomienia z?amanej ko?czyny
  32. [Medycyna]   opatrunek na z?amanie
  33. [Medycyna]   opatrunek nie do zdarcia
  34. [Medycyna]   opatrunek nie do zgi?cia
  35. [Medycyna]   opatrunek sztywny na z?amanej r?ce
  36. [Medycyna]   opatrunek unieruchamiaj?cy na kilka tygodni z?aman? ko?czyn?
  37.   potocznie o problemie
  38.   potocznie sprawa, problem
  39. [Chemia]   powy?ej 42 °C krystalizuje jako anhydryt
  40. [Sztuka]   rze?biarski odlew gipsowy
  41. [Medycyna]   s?u?y do opatrunków unieruchamiaj?cych z?aman? ko?czyn?
  42. [Geografia]   selenit, odmiana bezbarwna
  43. [Sztuka]   sk?adnik stiuku
  44.   stosowany na z?amania
  45. [Geografia]   suchy ?nieg trudny do jazdy na nartach
  46. [Technika]   szpachlowy
  47. [Medycyna]   sztywny opatrunek
  48. [Medycyna]   twardnieje przy z?amaniu
  49. [Geografia]   tworzy si? jako produkt dparowania wód s?onych jezior lub mórz poni?ej 42 °C
  50. [Sztuka]   tworzywo dla rze?biarza
  51. [Sztuka]   u rze?biarza i u dentysty
  52. [Medycyna]   unieruchamia z?aman? r?k?
  53. [Medycyna]   unieruchamia z?amana nog?
  54. [Medycyna]   unieruchamia z?amane ko?ci
  55. [Medycyna]   unieruchamiaj?cy opatrunek
  56.   unieruchamiający opatrunek
  57.   usztywnia nog? lub r?k?
  58.   usztywnia z?aman? ko?czyn?
  59.   usztywniał złamaną nogę
  60. [Medycyna]   usztywnienie
  61. [Chemia]   uwodniony siarczan wapnia
  62. [Geografia]   w klimatach suchych i gor?cych wyst?puje w formie wykwitów, np. tzw. ró?y pustyni
  63. [Medycyna]   w nim noga po z?amaniu
  64.   w nim r?ka po z?amaniu
  65.   w nim z?amana noga
  66.   w nim z?amana r?ka
  67. [Technika]   z niego stiuki
  68. [Medycyna]   z?ama?e? r?k?? No, to ?adny ...
  69.   zak?adany na z?aman? ko?czyn?
  70. [Medycyna]   zak?adany na z?aman? nog?
  71. [Medycyna]   zak?adany na z?aman? r?k?
  72.   zakładany na złamaną nogę
  73.   zakładany na złamaną rękę

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: