Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem hak Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

hak


  1. [Film]   atrybut herszta nibylandzkich piratów
  2.   bokserski cios
  3.   cios boksera albo wygi?ty pr?t
  4.   cios boksera b?d? wygi?ty pr?t
  5.   cios boksera lub wygi?ty pr?t
  6. [Sport]   cios bokserski
  7.   cios bokserski albo metalowy pr?t
  8.   cios bokserski b?d? metalowy pr?t
  9.   cios bokserski bądź metalowy pręt
  10.   cios bokserski lub metalowy pr?t
  11.   cios jak pr?t
  12.   cios na kogo??
  13. [Sport]   cios od do?u
  14.   cios od dołu
  15. [Sport]   cios w boksie
  16. [Sport]   cios w boksie zamaszysty
  17. [Sport]   cios zadany od do?u
  18. [Sport]   cios zadany od do?u r?k? zgi?t? w ?okciu
  19. [Technika]   cios, ok?ad lub zaczep
  20.   cios... holowniczy?
  21. [Technika]   cz??? bosaka
  22. [Technika]   cz??? os?ki
  23. [Historia]   dawniej kruk
  24. [Technika]   do wieszania pó?ki
  25. [Technika]   do zawieszenia i wspinaczki
  26. [Zoologia]   górny kie? jelenia
  27. [Technika]   gwó?d? zagi?ty
  28. [Technika]   haczyk, wieszak, kruczek
  29.   holowniczy przy aucie
  30.   holowniczy u auta
  31. [Przysłowia]   i do czepiania, i do dyskredytacji
  32. [Technika]   i nieco ponad, i zaczep
  33. [Technika]   jest w nim ocel w ko?skiej podkowie
  34. [Gastronomia]   kiedy? nagi u rze?nika
  35. [Technika]   ko?czy bosak
  36.   metalowy pr?t albo cios bokserski
  37.   metalowy pr?t b?d? cios bokserski
  38.   metalowy pr?t lub cios bokserski
  39.   metalowy pr?t w rze?ni
  40. [Technika]   metalowy pr?t zgi?ty na ko?cu
  41.   metalowy pręt bądź cios bokserski
  42. [Technika]   mo?e by? holowniczy
  43. [Technika]   mo?na go mie? na kogo?
  44. [Technika]   na ko?cu bosaka
  45.   na końcu bosaka
  46. [Zoologia]   nag?a zmiana skokiem kierunku biegu zaj?ca
  47.   niejeden w sklepie wiejskim
  48. [Technika]   ocel w podkowie
  49. [Zoologia]   ostroga, odnoga w ?opatach daniela
  50. [Technika]   pr?t ?elazny zakrzywiony
  51.   pr?t do zawieszania w?dlin
  52. [Technika]   pr?t metalowy, wygi?ty
  53. [Technika]   pr?t zagi?ty
  54.   rodzaj bokserskiego ciosu
  55. [Sport]   rodzaj ciosu bokserskiego
  56. [Sport]   rodzaj ciosu w boksie
  57. [Zoologia]   rogi kozicy jako trofeum my?liwskie
  58. [Technika]   s?u?y do zawieszania
  59. [Sport]   sierp od do?u
  60. [Sport]   sierpowy na ringu
  61. [Sport]   sierpowy w boksie
  62. [Technika]   sworze? ze stali
  63. [Przysłowia]   to na kogo?
  64. [Technika]   trzyma w ?cianie
  65. [Sport]   w boksie sierpowy
  66.   w repertuarze Michalczewskiego
  67.   wbijany w skaln? szczelin?
  68. [Technika]   wbity w ?cian?
  69.   wieszak w sklepie rzeźniczym
  70. [Gastronomia]   wisi na nim pó?tusza w rze?ni
  71.   wisi na nim półtusza
  72.   wygi?ty pr?t
  73.   wygi?ty pr?t albo cios boksera
  74.   wygi?ty pr?t b?d? cios boksera
  75.   wygi?ty pr?t lub cios boksera
  76. [Sztuka]   wzór na kobiercach kaukaskich
  77. [Zoologia]   z?by w górnej szcz?ce jelenia - byka
  78. [Technika]   zaczep
  79. [Technika]   zagi?ty pr?t
  80.   zagi?ty pr?t metalowy
  81. [Technika]   zagi?ty pr?t metalowy do zaczepiania lub zawieszania na nim ?adunków
  82. [Technika]   zagi?ty pr?t w szatni
  83.   zagięty gwóźdź
  84.   zako?czenie bosaka
  85. [Technika]   zakrzywiony pr?t
  86. [Film]   zawis? na nim Janosik
  87. [Technika]   ze stali
  88. [Technika]   zgi?ty pr?t

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: