Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem hak Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

hak


  1. [Film]   atrybut herszta nibylandzkich piratów
  2.   bokserski cios
  3.   cios boksera
  4.   cios boksera albo wygi?ty pr?t
  5.   cios boksera b?d? wygi?ty pr?t
  6.   cios boksera lub wygi?ty pr?t
  7. [Sport]   cios bokserski
  8.   cios bokserski albo metalowy pr?t
  9.   cios bokserski b?d? metalowy pr?t
  10.   cios bokserski bądź metalowy pręt
  11.   cios bokserski lub metalowy pr?t
  12.   cios jak pr?t
  13.   cios na kogo??
  14. [Sport]   cios od do?u
  15.   cios od dołu
  16. [Sport]   cios w boksie
  17. [Sport]   cios w boksie zamaszysty
  18. [Sport]   cios zadany od do?u
  19. [Sport]   cios zadany od do?u r?k? zgi?t? w ?okciu
  20. [Technika]   cios, ok?ad lub zaczep
  21.   cios... holowniczy?
  22. [Technika]   cz??? bosaka
  23. [Technika]   cz??? os?ki
  24. [Historia]   dawniej kruk
  25. [Technika]   do wieszania pó?ki
  26. [Technika]   do zawieszenia i wspinaczki
  27. [Zoologia]   górny kie? jelenia
  28. [Technika]   gwó?d? zagi?ty
  29. [Technika]   haczyk, wieszak, kruczek
  30.   holowniczy przy aucie
  31.   holowniczy u auta
  32. [Przysłowia]   i do czepiania, i do dyskredytacji
  33. [Technika]   i nieco ponad, i zaczep
  34. [Technika]   jest w nim ocel w ko?skiej podkowie
  35. [Gastronomia]   kiedy? nagi u rze?nika
  36. [Technika]   ko?czy bosak
  37.   metalowy pr?t albo cios bokserski
  38.   metalowy pr?t b?d? cios bokserski
  39.   metalowy pr?t lub cios bokserski
  40.   metalowy pr?t w rze?ni
  41. [Technika]   metalowy pr?t zgi?ty na ko?cu
  42.   metalowy pręt bądź cios bokserski
  43. [Technika]   mo?e by? holowniczy
  44. [Technika]   mo?na go mie? na kogo?
  45. [Technika]   na ko?cu bosaka
  46.   na końcu bosaka
  47. [Zoologia]   nag?a zmiana skokiem kierunku biegu zaj?ca
  48.   niejeden w sklepie wiejskim
  49. [Technika]   ocel w podkowie
  50. [Zoologia]   ostroga, odnoga w ?opatach daniela
  51. [Technika]   pr?t ?elazny zakrzywiony
  52.   pr?t do zawieszania w?dlin
  53. [Technika]   pr?t metalowy, wygi?ty
  54. [Technika]   pr?t zagi?ty
  55.   rodzaj bokserskiego ciosu
  56. [Sport]   rodzaj ciosu bokserskiego
  57. [Sport]   rodzaj ciosu w boksie
  58. [Zoologia]   rogi kozicy jako trofeum my?liwskie
  59. [Technika]   s?u?y do zawieszania
  60. [Sport]   sierp od do?u
  61. [Sport]   sierpowy na ringu
  62. [Sport]   sierpowy w boksie
  63. [Technika]   sworze? ze stali
  64. [Przysłowia]   to na kogo?
  65. [Technika]   trzyma w ?cianie
  66. [Sport]   w boksie sierpowy
  67.   w repertuarze Michalczewskiego
  68.   wbijany w skaln? szczelin?
  69. [Technika]   wbity w ?cian?
  70.   wieszak w sklepie rzeźniczym
  71. [Gastronomia]   wisi na nim pó?tusza w rze?ni
  72.   wisi na nim półtusza
  73.   wygi?ty pr?t
  74.   wygi?ty pr?t albo cios boksera
  75.   wygi?ty pr?t b?d? cios boksera
  76.   wygi?ty pr?t lub cios boksera
  77. [Sztuka]   wzór na kobiercach kaukaskich
  78. [Zoologia]   z?by w górnej szcz?ce jelenia - byka
  79. [Technika]   zaczep
  80. [Technika]   zagi?ty pr?t
  81.   zagi?ty pr?t metalowy
  82. [Technika]   zagi?ty pr?t metalowy do zaczepiania lub zawieszania na nim ?adunków
  83. [Technika]   zagi?ty pr?t w szatni
  84.   zagięty gwóźdź
  85.   zako?czenie bosaka
  86. [Technika]   zakrzywiony pr?t
  87. [Film]   zawis? na nim Janosik
  88. [Technika]   ze stali
  89. [Technika]   zgi?ty pr?t

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: