Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem holding Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

holding


  1. [Ekonomia]   fabryka Kulczyka
  2. [Ekonomia]   grupa , konsorcjum
  3. [Ekonomia]   grupa przedsi?biorstw
  4. [Ekonomia]   Katowicki ... W?glowy
  5. [Ekonomia]   koncern
  6. [Ekonomia]   konsorcjum
  7. [Ekonomia]   korporacja
  8. [Ekonomia]   organizacja samodzielnych przedsi?biorstw zarz?dzana przez jedno z nich
  9. [Prawo i polityka]   posiadanie udzia?ów daj?ce mo?no?? wp?ywania na bieg spraw tej (innej) jednostki
  10. [Ekonomia]   przedsi?biorstwo zarz?dzaj?ce innymi przedsi?biorstwami, dzi?ki posiadaniu ich udzia?ów lub akcji
  11. [Ekonomia]   spó?ka zarz?dzaj?ca innymi spó?kami
  12. [Ekonomia]   syndykat
  13. [Ekonomia]   syndykat , konglomerat

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: