Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem homofonia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

homofonia


  1. [Muzyka]   faktura której istot? jest priorytet jednej melodii, w przeciwie?stwie do polifonii
  2. [Edukacja]   fonetyczna tożsamość różnych znaków językowych
  3. [Edukacja]   identyczno?? fonetyczna dwóch lub wi?cej form j?zykowych
  4. [Literatura]   identyczno?? fonetyczna wyrazów ró?nych pod wzgl?dem pisowni i znaczenia
  5. [Muzyka]   kompozytorska faktura której istot? jest priorytet jednej melodii w g?osie najwy?szym
  6. [Medycyna]   przeciwie?stwo polifonii
  7. [Muzyka]   rodzaj faktury d?wi?kowej
  8. [Muzyka]   technika kompozytorska faktura której istot? jest priorytet jednej melodii
  9. [Muzyka]   typ brzmienia d?wi?kowego w utworze muzycznym
  10. [Muzyka]   typ budowy wielog?osowych utworów muzycznych w których tylko jeden g?os prowadzi samodzieln? melodi?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: