Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem iglica Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

iglica


  1.   ??czy wie?? z karabinem
  2. [Botanika]   chwast zbo?owy,w Ameryce uprawiany na pasz? dla owiec
  3. [Wojsko]   cz??? mechanizmu zamkowego broni palnej
  4. [Technika]   cz??? mechanizmu zamkowego broni palnej maj?ca kszta?t szpikulca
  5.   cz??? sk?adowa broni palnej
  6. [Technika]   cz??? sk?adowa przyrz?du, urz?dzenia kszta?tem przypominaj?ce ig??
  7.   część składowa broni palnej
  8. [Technika]   dodaje wie?y nieco wysoko?ci
  9.   dodaje wieży nieco wysokości
  10. [Technika]   dziób
  11.   element broni palnej
  12. [Technika]   igliczka , szpikulec , szpic
  13.   igła sieciarska
  14. [Technika]   k?ujka wie?y
  15. [Technika]   kieruje tabor na odpowiedni tor
  16. [Żeglarstwo]   kleszczka, narz?dzie do r?cznego dziania sieci rybackich
  17. [Technika]   kolec
  18. [Technika]   kolec , ig?a , sto?ek
  19. [Technika]   krótka, ruchoma szyna w zwrotnicy rozjazdu kolejowego
  20.   łączy wieżę z karabinem
  21.   na czubku Pa?acu Kultury i Nauki.
  22.   na czubku Pałacu Kultury i Nauki.
  23.   na szczycie Pa?acu Kultury i Nauki
  24.   na szczycie PKiN-u
  25. [Technika]   na szczycie warszawskiego Pa?acu Kultury i Nauki
  26. [Technika]   narz?dzie zbli?one kszta?tem i funkcj? do ig?y,s?u??ce do r?cznego dziania sieci rybackich
  27. [Sport]   ostra w pistolecie
  28. [Technika]   ostre zako?czenie wie?y lub jej he?mu
  29. [Technika]   ostros?up , zako?czenie , ko?cówka
  30. [Botanika]   ow?osiona bylina z obszaru ?ródziemnomorskiego, chwast zbo?owy
  31. [Botanika]   ow?osiona ro?lina o lilioworó?owych kwiatach
  32. [Zoologia]   owad z rodziny wa?ek
  33. [Technika]   pa?acowy czubek
  34. [Technika]   pa?acowy odgromnik
  35. [Technika]   ponad wie??
  36.   ponad wieżą
  37. [Botanika]   ro?lina zielna z rodziny bodziszkowatych
  38. [Wojsko]   ruchomy element broni palnej
  39. [Technika]   smuk?e zwie?czenie wie?y
  40. [Geografia]   spiczasta ska?a, cz?sta w dolomitach
  41.   spiczaste zwie?czenie wie?y
  42.   spiczaste zwieńczenie wieży
  43. [Technika]   sto?ek
  44. [Technika]   sto?kowate zwie?czenie wie?y
  45. [Sztuka]   szpikulcowate zwie?czenie
  46. [Technika]   szpikulec
  47.   szpikulec w broni palnej
  48.   szpikulec w karabinie lub pistolecie
  49.   szpikulec w zamku karabinowym
  50.   to ona uderza w spłonkę
  51. [Technika]   uderza w sp?onk?
  52.   uderza w spłonkę
  53. [Technika]   w mechanizmie zamkowym broni palnej uderza w sp?onk?
  54. [Wojsko]   w zamku broni palnej
  55. [Technika]   wie?czy gotyck? wie??
  56.   wie?czy PKiN
  57. [Technika]   wie?czy wysok? budowl?
  58.   wieńczy wysoką budowlę
  59. [Technika]   wierzcho?ek
  60. [Technika]   wyrostek
  61. [Technika]   wysmuk?y sto?ek na dachu
  62. [Technika]   zwie?czenie wie?y
  63. [Technika]   zwie?czenie wie?y ko?cielnej
  64. [Technika]   zwie?czenie wie?y lub he?mu
  65.   zwieńczenie wieży

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: