Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem inicjator Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

inicjator


  1. [Edukacja]   (?.) cz?owiek, od którego wyszed? pierwszy pomys?
  2. [Chemia]   czynnik konieczny do zapoczątkowania niektórych reakcji chemicznych
  3.   daje czemu? pocz?tek
  4.   inspirator , projektodawca , pomys?odawca
  5. [Prawo i polityka]   instytucja, osoba lub grupa osób, która zapoczątkowała pewne postępowanie prawne
  6.   kreator , autor , twórca
  7.   osoba występująca z inicjatywą, inicjująca coś, dająca czemuś początek
  8.   pionier , prekursor , za?o?yciel
  9. [Technika]   pomys?odawca
  10.   pomys?odawca, kreator
  11. [Technika]   projektodawca
  12. [Technika]   projektodawca, wnioskodawca
  13.   sprawca , motor , ojciec (duchowy)
  14.   wnioskodawca , animator , promotor
  15.   wyst?puje z jakim? projektem
  16. [Technika]   wysuwa twórcze pomys?y,projekty
  17. [Ekonomia]   zaczyna pierwszy
  18. [Chemia]   związek chemiczny lub zjawisko fizyczne niezbędne do rozpoczęcia niektórych reakcji

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: