Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem jama Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

jama


  1.   ...Michalika w Krakowie
  2.   ...Michalikowa
  3.   borsucza albo brzuszna
  4.   borsucza albo nosowa
  5.   borsucza b?d? brzuszna
  6.   borsucza bądź brzuszna
  7.   borsucza kryjówka
  8.   borsucza lub brzuszna
  9.   borsucza lub nosowa
  10. [Zoologia]   borsucza nora
  11. [Mitologia]   bóg ?mierci, brat bli?niaczki Jami
  12. [Mitologia]   bóg indyjski
  13. [Mitologia]   bóstwo hinduistyczne
  14. [Religie]   bóstwo hinduistyczne, lokapala kierunku po?udniowego
  15.   brzuszna albo borsucza
  16.   brzuszna albo ustna
  17.   brzuszna b?d? borsucza
  18.   brzuszna bądź borsucza
  19.   brzuszna bądź ustna
  20.   brzuszna lub borsucza
  21. [Medycyna]   brzuszna lub lisia
  22. [Medycyna]   brzuszna lub nosowa
  23.   brzuszna lub ustna
  24.   ch?onna;narz?d pokarmowy u prymitywnych,bezkr?gowych organizmów zwierz?cych
  25.   czelu??
  26. [Mitologia]   czerwonooki bóg ?mierci w hinduizmie
  27. [Technika]   do?ek
  28.   dó?
  29. [Zoologia]   dó? dla lisa
  30.   dó?, zag??bienie, rozpadlina
  31.   dół dla lisa
  32.   dół w ziemi
  33.   dół wygrzebany w ziemi
  34. [Technika]   dziura
  35. [Geografia]   dziura w ziemi
  36. [Geografia]   dziura w ziemi, nora
  37.   dziura, nora
  38. [Geografia]   g??bia
  39.   gruźlicza albo pozapalna
  40.   gruźlicza bądź pozapalna
  41.   gruźlicza lub pozapalna
  42. [Religie]   Hinduski bóg ?mierci
  43. [Mitologia]   hinduski Bóg zmar?ych i w?adca piek?a
  44.   indyjski bóg
  45. [Mitologia]   indyjski bóg ?mierci
  46.   jamka
  47.   jaskinia
  48.   jaskinia, loch
  49.   jaskinia, nora
  50.   jaskinia, rozpadlina
  51. [Zoologia]   kawalerka jaźwca
  52.   kawerna
  53. [Zoologia]   krecia lub lisia nora
  54.   krecia nora
  55.   kryjówka borsuka
  56.   kryjówka królika
  57.   kryjówka lisa
  58. [Zoologia]   kryjówka lisia
  59. [Geografia]   kryjówka w ziemi
  60. [Zoologia]   kryjówka ziemna
  61.   kryjówka zwierząt
  62.   kryjówka zwierzęcia
  63.   lej
  64. [Zoologia]   lisi dom
  65.   lisia kryjówka
  66. [Medycyna]   lisia lub brzuszna
  67. [Zoologia]   lisia lub krecia nora
  68. [Zoologia]   lisia nora
  69. [Zoologia]   lisie lokum
  70.   lisie mieszkanie
  71.   loch, jaskinia
  72.   loch, rozpadlina
  73.   lokum lisa
  74.   lokum smoka
  75.   M-1 borsuka
  76. [Geografia]   Michalika w Krakowie
  77.   Michalikowa albo Smocza
  78. [Geografia]   Michalikowa w Krakowie
  79. [Zoologia]   mieszkanie lisa
  80.   może być brzuszna
  81. [Zoologia]   nora
  82. [Zoologia]   nora lisa
  83. [Zoologia]   nora lisia
  84. [Geografia]   nora Michalika
  85. [Zoologia]   nora w ziemi
  86.   nora, dziura
  87. [Geografia]   np. Michalikowa
  88. [Technika]   otwór
  89. [Filozofia]   pi?? norm etycznych z Jogasutr (joga)
  90. [Religie]   pierwszy cz?owiek wg Wed
  91. [Geografia]   podziemna pustka
  92.   pozapalna albo gruźlicza
  93.   pozapalna bądź gruźlicza
  94.   pozapalna lub gruźlicza
  95. [Geografia]   przysió?ek w woj. opolskim, w powiecie k?dzierzy?sko-kozielskim, w gminie Cisek
  96.   rozpadlina
  97.   rozpadlina, jaskinia
  98.   rozpadlina, loch
  99. [Geografia]   rzeka w azjatyckiej cz??ci Rosji, w obwodzie magada?skim
  100. [Literatura]   sadyba smoka
  101.   schronienie borsuka
  102.   schronienie lisa
  103. [Geografia]   smocza - u stóp wawelskiego wzgórza
  104. [Geografia]   Smocza lub Michalikowa, obie w Krakowie
  105. [Geografia]   smocza pod Wawelem
  106.   smocza u stóp Wawelu
  107.   smocza w Krakowie
  108.   smocza, lisia i ustna
  109.   Smok
  110. [Medycyna]   ubytek w narz?dach wewn?trznych wskutek martwicy tkanek
  111.   ubytek w narządach wewnętrznych
  112.   ustna albo brzuszna
  113.   ustna bądź brzuszna
  114.   ustna lub brzuszna
  115. [Religie]   w buddyzmie król ?wiata g?odnych duchów
  116. [Mitologia]   w mitologii wedyjskiej stra?nik po?udnia
  117. [Religie]   w?adca krainy zmar?ych wg Wed
  118.   wg??bienie
  119.   wg??bienie w gruncie
  120.   wgłębiebie
  121.   wilczy dó?
  122. [Medycyna]   wolna przestrze? wys?ana b?on? ?luzow? lub surowicz?
  123.   wygrzebana przez borsuka
  124. [Technika]   wykop
  125.   wykopana nora
  126.   wykopana przez borsuka
  127.   wyrwa
  128.   zag??bienie
  129.   zagłębienie
  130. [Geografia]   zimowe lokum borsuka
  131.   zwierz? juczne z Peru i Boliwii
  132.   zwierz?ca kryjówka
  133.   zwierzęca kryjówka

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: