Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem jastrząb Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

jastrząb


  1.   "Ta?cz?cy..." w powie?ci J. Kawalca
  2.   "Ta?cz?cy..." w powie?ci Juliana Kawalca
  3.   "Ta?cz?cy..." w powie?ci Kawalca
  4. [Zoologia]   (Accipiter gentilis) nieliczny ale rozpowszechniony, poluje na zaj?ce, wiewiórki i ptaki
  5. [Zoologia]   cz?sto spotykany w Polsce ptak drapie?ny
  6. [Geografia]   dop?yw rzeki ?omnicy
  7.   drapie?ny ptak
  8. [Zoologia]   drapie?ny ptak z rodziny soko?ów
  9. [Zoologia]   du?y ptak drapie?ny
  10. [Geografia]   gmina wiejska w woj. mazowieckim, w powiecie szyd?owieckim
  11.   go??biarz w?ród ptaków
  12.   gołębiarz wśród ptaków
  13. [Historia]   Jastrz?biec, polski herb szlachecki
  14. [Zoologia]   jego dalekim krewnym jest jaskó?ka
  15. [Zoologia]   krewny gado?era
  16. [Zoologia]   krogulec
  17. [Zoologia]   lataj?cy go??biarz
  18.   nasz drapie?ny ptak
  19. [Zoologia]   poluje na go??bie
  20. [Zoologia]   ptak drapie?ny o mocnym hakowatym dziobie
  21. [Zoologia]   ptak drapie?ny z rodziny soko?ów
  22.   ptak drapieżny
  23. [Zoologia]   ptak drapieżny o bystrym wzroku i mocnym, hakowatym dziobie
  24.   ptak lub samolot
  25. [Geografia]   wie? w woj. ?l?skim, w powiecie myszkomskim, w gminie Poraj
  26. [Geografia]   wie? w woj. mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Gielniów
  27. [Geografia]   wie? w województwie mazowieckim, w powiecie szyd?owieckim
  28. [Zoologia]   z góry patrzy na kury

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: