Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem justycjariusz Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

justycjariusz


  1. [Historia]   oprawca
  2. [Historia]   oprawca, urz?dnik w XIV i XV wieku w Polsce o kompetencjach policyjno-s?dowych
  3. [Historia]   urz?dnik do ?cigania, przeprowadzenia ?ledztwa i s?dzenia rabuj?cych na drogach w XIV, XVw
  4. [Historia]   urz?dnik do ?cigania, przeprowadzenia ?ledztwa i s?dzenia zawodowych z?odziei w XIV i XVw.
  5. [Historia]   urz?dnik do ?cigania, przes?uchiwania i s?dzenia bez wzgl?du na ich przynale?no?? stanow?
  6. [Prawo i polityka]   urz?dnik królewski o kompetencjach policyjno-s?dowych w XIII-XVw.
  7. [Historia]   urz?dnik, oprawca w XIV i XV wieku w Polsce o kompetencjach policyjno-s?dowych
  8. [Historia]   w Austrii i Galicji w latach 1784–1848:urzędnik rozstrzygający drobniejsze sprawy w gminie
  9. [Historia]   w Polsce w XIII–XV wieku: urzędnik królewski o kompetencjach policyjno-sądowych

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: