Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem kandydat Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

kandydat


  1. [Film]   amerykański film z 1972 roku, w reżyserii Michaela Ritchie
  2. [Film]   amerykański film z 2004 roku, w reżyserii Johna Frankenheimera
  3. [Prawo i polityka]   aspirant
  4. [Prawo i polityka]   ch?tny
  5.   czeka na wybór
  6. [Historia]   do ma??e?stwa: konkurent, absztyfikant, epuzer
  7.   do wysuwania na stanowisko
  8. [Film]   duński film z 2008 roku, w reżyserii Kaspera Barfoeda
  9.   gotów do czego?
  10.   ma chrapk? na sto?ek
  11.   ma nadziej? zosta? kim?
  12. [Prawo i polityka]   niejeden na li?cie wyborczej
  13. [Prawo i polityka]   osoba bliska stanowiska
  14. [Prawo i polityka]   osoba ubiegaj?ca si? o co?
  15. [Prawo i polityka]   osoba ubiegająca się o jakieś stanowisko lub o członkostwo w jakiejś grupie
  16.   pretendent
  17. [Prawo i polityka]   pretendent na urz?d
  18. [Prawo i polityka]   reflektant
  19. [Prawo i polityka]   staje w wyborcze szranki
  20.   staraj?cy si? o posad?, o godno??
  21.   staraj?cy si? o stanowisko
  22.   ubiega si? o jak?? funkcj?
  23.   ubiega si? o posad?
  24. [Prawo i polityka]   ubiega si? o stanowisko
  25. [Prawo i polityka]   ubiega si? o urz?d
  26.   ubiega si? o urz?d, stanowisko
  27.   ubiega się o posadę
  28. [Ekonomia]   ubiegaj?cy si?
  29.   ubiegaj?cy si? o stanowisko
  30. [Prawo i polityka]   ubiegaj?cy si? o wakuj?ce miejsce
  31. [Historia]   w staro?ytnym Rzymie obywatel ubiegaj?cy si? o urz?d
  32.   w wy?cigu do fotela
  33. [Prawo i polityka]   widnieje na li?cie wyborczej
  34.   wysuni?ty na stanowisko
  35.   wysuwany na stanowisko
  36. [Prawo i polityka]   zainteresowany

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: