Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem keson Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gości



Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

keson


  1.   aparat do prac pod wod?
  2. [Technika]   chroni ludzi na dnie
  3. [Technika]   cz??? konstrukcyjna skrzyd?a samolotu
  4. [Technika]   do podwodnych prac
  5.   do prac na dnie
  6. [Technika]   do prac pod wod?
  7. [Technika]   dzwon
  8. [Technika]   dzwon do nurkowania
  9.   dzwon do prac podwodnych
  10. [Żeglarstwo]   dzwon nurkowy
  11. [Żeglarstwo]   dzwon ratowniczy
  12. [Technika]   element konstrukcyjny skrzyd?a samolotu o budowie skrzynkowej, usztywniaj?cy skrzyd?o
  13. [Technika]   element konstrukcyjny skrzyd?a, o budowie skrzynkowej, usztywniaj?cy skrzyd?o na skr?canie
  14. [Wojsko]   jaszcz; wojskowy wóz na amunicj?
  15. [Żeglarstwo]   pojemnik do prac pod wod?
  16. [Technika]   przednia cz??? skrzyd?a samolotu
  17. [Technika]   robocza klatka podwodna
  18. [Technika]   skrzynia bez dna
  19. [Technika]   skrzynia dla nurka
  20. [Technika]   skrzynia dla nurków
  21.   skrzynia do podwodnych prac
  22. [Technika]   skrzynia do prac pod wod?
  23. [Technika]   skrzynia do prac podwodnych
  24. [Technika]   skrzynia do prowadzenia robót podwodnych
  25. [Technika]   skrzynia do robót na dnie morza
  26. [Technika]   Skrzynia do robót pod wod?
  27. [Technika]   skrzynia nurka
  28. [Technika]   skrzynia stalowa lub ?elbetonowa,umo?liwiaj?ca prowadzenie robót na dnie zbiornika wodnego
  29. [Technika]   skrzynia umo?liwiaj?ca prowadzenie prac pod wod?
  30.   służy do prac podwodnych
  31. [Technika]   U?atwia prac? nurkowi
  32. [Technika]   u?atwia prac? pod wod?
  33. [Technika]   umo?liwia podwodne prace
  34. [Technika]   umo?liwia podwodne roboty
  35.   umo?liwia prac? pod wod?
  36. [Technika]   umo?liwia prace pod wod?
  37.   umo?liwia? prowadzenie prac pod wod?
  38.   umożliwia prace podwodne
  39. [Technika]   urz?dzenie do prac pod wod?
  40. [Technika]   urz?dzenie do pracy pod wod?
  41.   wprost skrzynia. wspak "organek" powonienia
  42. [Technika]   zapewnia d?ugotrwa?y dost?p do dna
  43. [Technika]   zatapiany warsztat

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: