Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem kompleks Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

kompleks


  1.   (?.) sk?ad
  2.   architektoniczny albo przemys?owy
  3.   architektoniczny b?d? przemys?owy
  4.   architektoniczny lub przemys?owy
  5. [Ekonomia]   ca?okszta?t , ca?o?? , system
  6.   Edypa
  7.   Edypa albo ni?szo?ci
  8.   Edypa b?d? ni?szo?ci
  9.   Edypa lub ni?szo?ci
  10.   grupa obiektów jak zahamowanie
  11.   handlowy lub leśny
  12. [Filozofia]   k?opotliwe poczucie ni?szej warto?ci
  13.   konglomerat
  14. [Geografia]   le?ne poczucie ni?szo?ci?
  15.   le?ne poczucie niepewno?ci
  16.   le?ny albo ni?szo?ci
  17.   le?ny b?d? ni?szo?ci
  18.   le?ny lub ni?szo?ci
  19.   leśny lub handlowy
  20.   leśny lub niższości
  21.   może być niższości
  22. [Medycyna]   nerwicowe poczucie niepewno?ci
  23.   ni?szo?ci
  24.   ni?szo?ci albo Edypa
  25.   ni?szo?ci albo le?ny
  26.   ni?szo?ci b?d? Edypa
  27.   ni?szo?ci b?d? le?ny
  28.   ni?szo?ci lub Edypa
  29.   ni?szo?ci lub le?ny
  30. [Medycyna]   np. poczucie ni?szej warto?ci
  31.   obiekt
  32.   obiekt , zabudowa
  33. [Ekonomia]   ogó? , uniwersum , suma
  34.   poczucie ni?szej warto?ci
  35.   poczucie niepewności
  36.   poczucie niższej wartości
  37.   przemys?owy albo architektoniczny
  38.   przemys?owy b?d? architektoniczny
  39.   przemys?owy lub architektoniczny
  40.   przemysłowy lub leśny
  41. [Filozofia]   syndrom , uraz , poczucie ni?szo?ci lub winy
  42.   syndrom, uprzedzenie
  43. [Filozofia]   uprzedzenie , hamulec , zahamowanie
  44. [Chemia]   z?o?ony zwi?zek nieorganiczny powsta?y przez po??czenie dwóch soli
  45.   zabudowa
  46. [Ekonomia]   zbiór , komplet , zespó? , konglomerat
  47.   zbiór, całokształt
  48. [Technika]   zespó? elementów
  49.   zespół budynków
  50.   zespół wielu przedmiotów lub zjawisk uzupełniających się wzajemnie,tworzących pewną całość

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: