Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem koniec Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

koniec


  1. [Literatura]   "... ?wiata w Breslau"
  2.   ...wieńczy dzieło
  3.   ?a?osny po mi?ym pocz?tku
  4. [Przysłowia]   ?ab?dzi ?piew
  5. [Medycyna]   ?mier?, ostatnie podrygi
  6.   agonia
  7. [Technika]   brzeg, skraj, granica
  8. [Przysłowia]   Co ma z?y pocz?tek, z?y ... we?mie
  9. [Przysłowia]   Co pocz?tek ma, ... mie? te? musi
  10. [Technika]   czubek, cypel
  11.   dzie?a uwie?czenie
  12. [Film]   fin we Francji
  13. [Literatura]   finisz, fina?, finalizacja
  14. [Literatura]   ko?cówka, happy end
  15. [Technika]   koniuszek, koniuszeczek, kraniec
  16. [Geografia]   kraniec
  17. [Technika]   kraw?d?, rant, obrze?e
  18. [Geografia]   kres
  19.   kres, meta
  20.   meta
  21. [Przysłowia]   Mi?e z?ego pocz?tki, lecz ... ?a?osny
  22.   moment, chwila, w której co? si? ko?czy
  23. [Przysłowia]   nie ka?demu daje si? zwi?za?
  24.   nie ka?dy mo?e go zwi?za?
  25.   niepowodzenie, kl?ska czego?
  26.   nieraz bywa ?a?osny
  27.   normalny czubek
  28. [Sport]   odleg?e miejsce w rankingu
  29. [Geografia]   osada w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Wadowice Górne
  30.   ostatnia cz??? czego?, zako?czenie
  31.   pocz?tek
  32. [Film]   polski film z 1988 roku, w re?yserii Bogus?awa Lindy
  33.   przechodzi w pocz?tek
  34.   punkt, linia, p?aszczyzna ko?cz?ce co?
  35. [Literatura]   schy?ek, zmierzch, upadek
  36. [Technika]   skraj, kraniec
  37. [Sport]   szare miejsce w rankingu
  38.   szare... miejsce w rankingu?
  39.   szary lub ?wiata
  40.   the end
  41.   w parze z pocz?tkiem
  42. [Geografia]   wie? w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie w?oc?awskim, w gminie Lubraniec
  43. [Sztuka]   wie?czy dzie?o
  44. [Przysłowia]   wie?czy dzie?o w przys?owiu
  45.   wieńczy dzieło
  46. [Technika]   wierzcho?ek, kraj
  47. [Literatura]   zako?czenie, epilog, doko?czenie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: