Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem konsola Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

konsola


  1. [Historia]   (f.) lekki stolik o dwu nogach, przymocowany do ?ciany zwykle pod lustrem
  2. [Sztuka]   (f.) ozdoba rze?biona, podtrzymuj?ca gzymsy, kapitele okienne itp
  3. [Informatyka]   cz??? komputera
  4. [Sztuka]   daw. ozdobny stolik
  5. [Sztuka]   dekoracyjny stó? przy?cienny
  6. [Technika]   elektroniczne urządzenie multimedialne umożliwiające granie w gry wideo,
  7. [Gry]   Game Boy
  8. [Sztuka]   kolumna , filar
  9.   mebel pod lustrem
  10. [Technika]   miejsce pracy operatora
  11. [Ekonomia]   obligacja bez określonego terminu wykupu przez pierwotnego emitenta
  12. [Sztuka]   ozdobny stolik pod lustrem
  13. [Sztuka]   ozdobny stolik pod wazon
  14. [Sztuka]   ozdobny stolik przeznaczony jako podstawa dla zegara,wazonu
  15. [Sztuka]   ozdobny wspornik architektoniczny
  16.   ozdobny, wąski stolik, stawiany zwykle pod lustrem, używany na przełomie XVII–XVIII wieku
  17.   ozdobny,przy?cienny stolik
  18. [Sztuka]   podpora , podpórka
  19. [Sztuka]   podstawa pod rze?by figuralne
  20. [Technika]   pulpit operatora, konsolka , konsoleta
  21. [Technika]   pulpit w dyskotece z wmontowanym sprz?tem graj?cym
  22. [Technika]   pulpit w studio radiowym
  23.   stolik pod lustrem
  24. [Gry]   urz?dzenie do gier
  25. [Gry]   urz?dzenie przeznaczone do uruchamiania gier wideo
  26. [Sztuka]   w?ski stolik
  27. [Sztuka]   wspornik , piedesta? , cokó?
  28. [Technika]   wspornik podpieraj?cy rze?b?, gzyms, balkon, kolumn?
  29. [Technika]   wyst?p w murze,podtrzymuj?cy sklepienie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: