Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem konwersja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

konwersja


  1. [Medycyna]   (?.) przeistoczenie si? afektu psychicznego w objaw fizyczny
  2. [Religie]   (?.) przej?cie z innej religii na chrze?cija?stwo
  3. [Filozofia]   (?.) w logice: odwrócenie s?du (podstawienie podmiotu za orzeczenie - i vice versa)
  4. [Ekonomia]   (?.) zamiana d?ugu na inny (np. krótkoterminowego na d?ugoterminowy)
  5.   gwałtowna zmiana światopoglądu jednostki albo grupy
  6. [Chemia]   proces chemiczny, w którym zachodzi wymiana między składnikami dwóch substancji
  7.   przekształcenie postaci czegoś
  8. [Literatura]   restrukturyzacja , restrukturalizacja
  9. [Chemia]   w technologii chemicznej, szczególny typ reakcji, w których nast?puje wymiana cz??ci sk?adowych mi?dzy reaguj?cymi substancjami
  10. [Literatura]   wymiana , zamiana , przekszta?cenie
  11. [Informatyka]   zamiana pliku komputerowego z jednego formatu na inny
  12. [Ekonomia]   zmiana dotychczasowych warunków pożyczki
  13. [Ekonomia]   zmiana warunków dalszej sp?aty kredytu
  14. [Ekonomia]   zmiana warunków umowy kredytowej
  15. [Religie]   zmiana wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich
  16. [Religie]   zmiana wyznania w ramach wyzna? chrze?cija?skich

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: