Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem korona Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

korona


  1.   ... stworzenia
  2.   ... stworzenia, podniośle o człowieku jako szczytowym osiągnięciu ewolucji
  3. [Sztuka]   ?wiecznik w kszta?cie obr?czy z uchwytami na ?wiece
  4.   atef
  5. [Gry]   bryd?, pi?? honorów na jednym r?ku
  6. [Zoologia]   cierniowa w?ród rozgwiazd
  7.   coś z insygniów króla
  8. [Botanika]   cz??? drzewa
  9. [Botanika]   cz??? ubarwiona kwiatu
  10. [Waluty]   czeska waluta
  11.   część drzewa
  12. [Historia]   dawniej: Polska (bez Litwy)
  13. [Botanika]   drzewu z g?owy nie spadnie
  14.   drzewu z głowy nie spadnie
  15. [Waluty]   du?ska = 100 öre
  16. [Żeglarstwo]   element samczych narz?dów genitalnych u motyli
  17. [Muzyka]   fermata
  18. [Astronomia]   górna cz??? atmosfery S?o?ca
  19.   górna cz??? drzewa
  20. [Technika]   górna cz??? muru
  21.   górne rozga??zienie drzewa
  22. [Technika]   gzyms, poziomy pas wyst?puj?cy przed lico muru
  23. [Astronomia]   i na drzewie i na s?o?cu
  24.   i na głowie, i w kieszeni
  25.   i w kieszeni, i na głowie
  26. [Waluty]   islandzka waluta
  27. [Historia]   kaszubski herb szlachecki
  28. [Sport]   klejnot X-lecia
  29. [Astronomia]   ko?o ?wietlne otaczaj?ce s?o?ce podczas za?mienia
  30.   kojarzy si? z królem
  31. [Astronomia]   królewska, czeska, s?oneczna...
  32.   ma j? drzewo i z?b
  33.   ma j? z?b i drzewo
  34. [Geografia]   miejscowo?? w hrabstwie Flagler na Florydzie w Stanach Zjednoczonych
  35. [Prawo i polityka]   monarchia rz?dzona przez króla
  36. [Historia]   na g?owie cesarza
  37. [Historia]   na g?owie króla
  38.   na g?owie królowej
  39. [Medycyna]   na g?owie lub z?bie
  40.   na g?owie miss
  41.   na g?owie monarchy
  42.   na głowie króla
  43.   na głowie królowej
  44.   na głowie monarchy
  45. [Historia]   na królewskiej g?owie
  46.   na z?bie i na d?bie
  47.   na zębie i na dębie
  48. [Waluty]   nakrycie g?owy w portfelu
  49. [Astronomia]   nazwa gwiazdozbioru
  50.   obok berła i jabłka
  51.   obok jabłka i berła
  52. [Prawo i polityka]   oznaka królewskiej albo ksi???cej godno?ci
  53. [Astronomia]   po?udniowa: gwiazdozbiór nieba po?udniowego
  54. [Astronomia]   pó?nocna: gwiazdozbiór nieba pó?nocnego
  55. [Zoologia]   rogi jelenia
  56. [Astronomia]   s?oneczna: najwy?sza warstwa atmosfery S?o?ca
  57. [Sport]   Scyzory z Kielc
  58.   symbol królewskiej w?adzy
  59.   symbol królewskiej władzy
  60.   symbol monarszej w?adzy
  61.   symbol w?adzy królewskiej
  62. [Historia]   symbol w?adzy monarchy
  63.   symbol władzy monarchy
  64. [Waluty]   szwedzka moneta
  65. [Waluty]   szwedzka SEK w kursach
  66. [Prawo i polityka]   tron, majestat, królestwo, monarchia
  67. [Literatura]   ukoronowanie, zwie?czenie
  68. [Literatura]   uwie?czenie, szczyt
  69. [Gry]   w bryd?u: 4 asy - w jednej r?ce
  70. [Sport]   w bryd?u: as, król, dama, walet, dziesi?tka - w jednej r?ce
  71.   w kieszeni Czecha
  72.   w portmonetce Czeszki
  73. [Prawo i polityka]   w?adza monarsza
  74. [Historia]   w?ród regaliów
  75. [Waluty]   waluta Czech
  76. [Waluty]   waluta Czech i Danii
  77. [Waluty]   waluta czeska
  78. [Waluty]   waluta jednego z pa?stw nad Dunajem
  79. [Waluty]   waluta na g?owie
  80. [Geografia]   wie? w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie D?bowa K?oda
  81.   wie?czy skronie króla
  82. [Sztuka]   wieniec jako symbol w?adzy lub m?cze?stwa, aureola
  83.   zdobi g?ow? króla
  84.   zdobi głowę króla
  85. [Medycyna]   zwie?czenie dendrologiczno - stomatologiczne
  86. [Zoologia]   zwie?czenie poro?a jelenia w formie minimum trzech odnóg

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: