Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem kreska Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

kreska


  1. [Literatura]   ??cznik , dywiz , tiret
  2.   bywa te? u?amkowa
  3. [Matematyka]   element u?amka
  4.   gruba albo ułamkowa
  5.   gruba bądź ułamkowa
  6.   gruba lub ułamkowa
  7. [Ekonomia]   jedna z wielu w kodzie towaru
  8. [Technika]   kreseczka , krecha , linia , podkre?lenie , pas , pasek , rysa
  9. [Matematyka]   krótka linia
  10. [Sztuka]   krótka, cienka linia
  11. [Matematyka]   linia
  12. [Matematyka]   linia u?amkowa
  13.   linia, zwykle cienka i krótka
  14. [Matematyka]   mi?dzy licznikiem a mianownikiem
  15. [Matematyka]   mi?dzy licznikiem i mianownikiem
  16.   minus w działaniu
  17. [Przysłowia]   mo?na pod ni? by?
  18. [Matematyka]   oddziela licznik od mianownika
  19. [Technika]   pr?ga , pr??ek , smuga , smu?ka , prosta , kresa
  20. [Sztuka]   sposób rysowania w?a?ciwy jakiemu? arty?cie
  21.   towarzyszy kropce
  22.   u?amkowa
  23. [Matematyka]   u?amkowa - pod licznikiem
  24.   u?amkowa linia
  25.   ułamkowa albo gruba
  26.   ułamkowa bądź gruba
  27.   ułamkowa lub gruba
  28. [Matematyka]   w ?rodku u?amka
  29.   znak graficzny d?ugiego sygna?u alfabetu Morse'a w postaci krótkiej, poprzecznej linii
  30.   znak graficzny w formie linii

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: