Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ksenofobia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ksenofobia


  1. [Filozofia]   (g.) przesadne podkre?lanie wielko?ci swojego narodu
  2. [Filozofia]   (g.) przesadne wyra?anie niech?ci wobec cudzoziemców (wi??e si? z nacjonalizmem)
  3. [Medycyna]   l?k przed obcymi lud?mi
  4. [Medycyna]   lęk wobec obcych
  5. [Prawo i polityka]   niech?? do cudzoziemszczyzny
  6. [Medycyna]   niech?? lub wrogo?? w stosunku do obcych
  7. [Prawo i polityka]   szowinizm , nietolerancja , nietolerancyjno??
  8. [Prawo i polityka]   wrogi stosunek do cudzoziemców
  9. [Prawo i polityka]   wrogo?? do cudzoziemców
  10. [Prawo i polityka]   wrogo?? do cudzoziemszczyzny

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: