Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem kwadra Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

kwadra


  1. [Astronomia]   (?.) lunacja Ksi??yca nast?puj?ca po nowiu a. po pe?ni
  2. [Matematyka]   ?wier?, czwórka
  3.   czworobok wykonany przez bil?
  4. [Sztuka]   du?y kamie? w kszta?cie sze?cianu
  5. [Astronomia]   faza ksi??yca
  6. [Astronomia]   faza Ksi??yca z widoczn? po?ow? tarczy
  7. [Astronomia]   faza Ksi??yca, w której widoczna jest po?owa jego tarczy
  8. [Astronomia]   faza ksi??ycowa
  9. [Astronomia]   faza nocna
  10. [Astronomia]   faza z widoczn? po?ow? tarczy Ksi??yca
  11.   jedna ?wiarta
  12. [Astronomia]   jedna z faz ksi??yca
  13.   jedna z faz Księżyca
  14. [Astronomia]   Ksi??yca - pierwsza lub ostatnia
  15. [Astronomia]   ksi??ycowa faza
  16. [Astronomia]   mi?dzy nowiem a pe?ni?
  17. [Astronomia]   nów albo pe?nia
  18. [Astronomia]   nów b?d? pe?nia
  19. [Astronomia]   nów i pe?nia
  20. [Astronomia]   nów lub pe?nia
  21. [Astronomia]   pierwsza - wyst?puje po nowiu
  22.   pierwsza i ostatnia faza ksi??yca
  23.   pierwsza wyst?puje po nowiu
  24. [Astronomia]   po nowiu
  25. [Astronomia]   po?owa pó?kuli Ksi??yca; czwarta cz??? kuli
  26. [Astronomia]   po?owiczna faza
  27. [Sport]   w bilardzie: uderzenie bili, aby robi?c czworobok trzy razy uderzy?a o band?
  28.   w?ród faz Ksi??yca

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: