Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem kwadratura Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

kwadratura


  1. [Matematyka]   gdy ko?a, to trudne zadanie
  2. [Matematyka]   ko?a
  3. [Matematyka]   ko?a - niewykonalna
  4.   ko?a,czyli nierozwi?zalny problem
  5. [Matematyka]   nakre?lenie równowa?nych figur geometrycznych i wyliczenie ich powierzchni
  6. [Matematyka]   obliczanie pól
  7. [Matematyka]   obliczenie powierzchni danej figury p?askiej w jednostkach kwadratowych
  8. [Astronomia]   po?o?enie cia?a niebieskiego wzgl?dem Ziemi
  9. [Astronomia]   po?o?enie planety, w którym linia prosta ??cz?ca j? z Ziemi? tworzy k?t prosty z lini? prost? ??cz?c? Ziemi? ze S?o?cem
  10. [Sztuka]   podzia? ogrodu na kwadratowe kwatery

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: