Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem kwarta Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

kwarta


  1. [Technika]   "k" ze stra?? w?ród dawnych miar
  2. [Technika]   1/4 garnca
  3. [Sport]   1/4 meczu koszykówki
  4. [Technika]   1/96 grzywny
  5. [Ekonomia]   ?wiartka galonu
  6.   ?wiartka w garncu
  7. [Technika]   ?wier? garnca
  8. [Sport]   ?wier? meczu koszykarzy
  9. [Sport]   ?wier? meczu w kosza
  10. [Technika]   ameryka?ska = 0,945 l
  11. [Technika]   angielska jest wi?ksza od litra, a ameryka?ska nieco mniejsza
  12. [Technika]   brytyjska = 1,135 l
  13. [Gastronomia]   cz??? garnca
  14.   Cz??? garnca czwarta
  15. [Sport]   cz??? meczu Gortata
  16. [Sport]   cz??? meczu koszykówki w lidze NBA
  17.   cz??? meczu w koszykówce
  18. [Sport]   cz??? meczu w lidze NBA
  19. [Sport]   cz??? meczu w NBA
  20. [Sport]   cz??? meczu, w którym gra Ma?gorzata Glinka
  21. [Muzyka]   czterostopniowy interwa?
  22. [Gastronomia]   czwarta cz??? garnca
  23.   czwarta część garnca
  24. [Muzyka]   czwarty ton skali muzycznej
  25. [Technika]   dawna jednostka obj?to?ci cia? sypkich a tak?e naczynie o pojemno?ci oko?o 1 litra
  26. [Historia]   dawna miara cia? p?ynnych i sypkich równa jednemu litrowi
  27. [Technika]   dawna miara cia? sypkich
  28.   dawna miara miodu,wina
  29. [Historia]   dawna miara pojemno?ci równa 1 litrowi
  30. [Historia]   dawna miara wody
  31.   dawniejszy litr
  32. [Technika]   dawny litr
  33. [Technika]   dawny odpowiednik litra
  34.   dwie pinty
  35. [Muzyka]   interwa? prosty
  36. [Muzyka]   interwa?,np. c-f
  37.   jedna czwarta garnca
  38.   jedna czwarta meczu koszykówki
  39.   jednostka czasu odpowiadaj?ca sze??dziesi?tej cz??ci tercji
  40.   jednostka obj?to?ci, u?ywana g?ównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  41. [Historia]   jednostka wagowa stosowana w ?redniowieczu g?ównie na ?l?sku
  42. [Muzyka]   mi?dzy tercj? a kwint?
  43. [Technika]   naczynie o pojemno?ci ok 1 litra
  44. [Sport]   odbicie bili od trzech band bilardu przed trafieniem w cel zamierzony
  45.   odleg?o?? mi?dzy d?wi?kami
  46. [Historia]   p?ynna miara ze stra?? ?
  47. [Muzyka]   pi?? pó?tonów
  48. [Historia]   podatek ustanowiony przez Zygmunta Augusta w po?owie XVI w. wynosz?cy 1/4 dochodu z dóbr królewskich na utrzymanie sta?ego wojska zaci??nego
  49. [Sport]   pozycja obronna w szermierce
  50. [Muzyka]   przed kwint?
  51. [Matematyka]   przestarzale:blaszane naczynie o pojemno?ci jednego litra
  52. [Gry]   sekwens czterech kart
  53. [Historia]   sta?e wojsko zaci??ne w dawnej Polsce, utrzymywane z kwarty - podatku, wojsko kwarciane
  54. [Sport]   sze??dziesi?ta cz??? tercji
  55.   sze??dziesi?ta cz??? tercji geograficznej
  56. [Muzyka]   w muzyce czwarty ton skali muzycznej odleg?o?? cztery stopnie gamy diatonicznej
  57. [Sport]   w szermierce ci?cie w lewe rami?
  58.   w szermierce pozycja obronna
  59.   w w karcie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: