Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ligatura Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ligatura


  1. [Muzyka]   ??cznik
  2. [Technika]   czcionka o oczku zawieraj?cym dwie po??czone litery, np fi
  3. [Technika]   czcionka, której oczko zawiera co najmniej dwie po??czone litery
  4. [Medycyna]   czynno?? podwi?zywania naczy? krwiono?nych podczas operacji
  5. [Medycyna]   ni? do zamykania ?wiat?a naczynia krwiono?nego
  6. [Medycyna]   nić służąca do podwiązania naczynia krwionośnego podczas operacji
  7. [Sztuka]   po??czenie s?siaduj?cych liter w jeden znak graficzny
  8. [Medycyna]   podwi?zka
  9. [Technika]   pomocniczy stop metali u?ywany w technice odlewniczej
  10. [Religie]   stan niemocy p?ciowej powsta?y w wyniku zastosowania okre?lonych praktyk magicznych
  11. [Muzyka]   w dawnej notacji: znak graficzny oznaczający następstwo dwu lub więcej nut
  12. [Muzyka]   w nowoczesnej notacji: łuk nad nutami, które się gra legato
  13. [Muzyka]   znak graficzny w postaci ?uku, ??cz?cy nuty o tej samej wysoko?ci
  14. [Literatura]   znak graficzny, w którym połączono dwie lub trzy litery

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: