Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem lotnia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

lotnia


  1.   aerodyna
  2. [Technika]   aerodyna w kszta?cie delty
  3. [Technika]   aerodyna z trójk?tnym p?atem no?nym
  4.   buja w ob?okach
  5. [Pojazdy]   do latania
  6. [Pojazdy]   lata bez silnika
  7.   na niej mo?na te? szybowa?
  8. [Pojazdy]   najprostszy szybowiec
  9.   namiastka szybowca
  10. [Pojazdy]   porywa pilota
  11. [Technika]   prosty szybowiec
  12.   prototyp szybowca
  13. [Sport]   przyrz?d sportowy do latania
  14. [Technika]   quasi-samolocik
  15.   sk?adany szybowiec
  16.   skrzyd?a u ramion
  17. [Literatura]   skrzyd?a wspó?czesnego Ikara
  18. [Sport]   sprz?t do podniebnego szybowania
  19. [Pojazdy]   sprz?t do szybowania
  20.   sprz?t do szybowania kojarz?cy si? z Ikarem
  21. [Sport]   trójk?tny p?at do podniebnych szybowa?
  22.   umożliwia szybowanie w powietrzu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: