Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ludzkość Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ludzkość


  1.   ?agodno??, poczciwo??, dobrotliwo??
  2. [Geografia]   cz?owiecze?stwo
  3.   dobro?, ?askawo??, szlachetno??
  4.   dobroduszno??, wielkoduszno??, wspania?omy?lno??
  5. [Film]   francuski film z 1999 roku, w reżyserii Bruno Dumonta
  6.   humanitarno??, humanitaryzm, lito?ciwo??
  7.   jej pi?kniejsz? po?ow? s? kobiety
  8.   jej pi?kniejsza po?owa to kobiety
  9.   ludzie, ogó?, ziemianie
  10. [Filozofia]   natura ludzka, której przypisywane są takie cechy jak dobroć, życzliwość, szlachetność
  11. [Filozofia]   natura ludzka, zw?aszcza pojmowana jako dobra
  12. [Edukacja]   ogó? istot my?l?cych
  13. [Geografia]   ogó? ludzi na ziemi, ród ludzki
  14.   populacja, rasa ludzka, adamowe plemi?
  15.   przychylno?? wzgl?dem ludzi
  16.   ród Adama, synowie Adama i Ewy
  17.   wszyscy ludzie zamieszkujący Ziemię

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: