Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem luz Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

luz


  1. [Literatura]   beztroska, spokój
  2.   bieg ja?owy
  3.   bieg ja?owy silnika
  4.   bieg ja?owy w aucie
  5. [Technika]   bieg ja?owy w samochodzie
  6.   bieg jałowy w aucie
  7. [Technika]   brak ?cisku
  8.   brak ?cisku, swoboda
  9. [Technika]   brak nacisku
  10.   brak skr?powania
  11.   brak skrępowania
  12. [Edukacja]   czas wolny od zaj??
  13.   czas wolny w godzinach pracy
  14. [Technika]   du?o miejsca
  15.   du?o miejsca wokó?
  16.   du?o niezaj?tego miejsca
  17.   du?o wolnego miejsca
  18.   dużo miejsca
  19.   dużo miejsca wokół
  20. [Technika]   ja?owy bieg silnika
  21. [Technika]   ja?owy bieg w aucie
  22.   jałowy bieg silnika
  23. [Edukacja]   komfort psychiczny
  24. [Technika]   luka
  25. [Technika]   luka, wolna przestrze?, wolne miejsce
  26. [Edukacja]   m?odzie?owa swoboda
  27.   mi?dzy biegami w skrzyni biegów
  28.   miejsca a? nadto
  29. [Wojsko]   miejsce w szeregu wolne
  30. [Technika]   miejsce wolne
  31. [Geografia]   miejscowo?? w gminie Lagos (Portugalia)
  32. [Geografia]   miejscowo?? w gminie Mourão (Portugalia)
  33. [Technika]   mierzony szczelinomierzem
  34. [Edukacja]   nastrój swobody
  35.   naturalno?? w zachowaniu
  36. [Edukacja]   naturalno??, spontaniczno??
  37. [Edukacja]   niefrasobliwo??
  38.   nieskr?powanie
  39. [Technika]   odcinek lub k?t ja?owego ruchu jednej z dwóch wspó?pracuj?cych ze sob? cz??ci mechanizmu
  40. [Literatura]   odleg?o??, przestwór, luzy
  41.   pe?ne odpr??enie
  42.   pe?ne odpr??enie psychiczne
  43.   pogoda, równowaga ducha
  44. [Technika]   potoczne okre?lenie mar?y urz?dzenia telekomunikacyjnego
  45. [Technika]   potocznie odst?p, ?wiat?o, przerwa
  46.   przeciwieństwo ścisku
  47. [Technika]   przestronno??
  48.   przestronno?? w sposobie bycia?
  49. [Technika]   przestrze? mi?dzy dwiema wspó?pracuj?cymi cz??ciami maszyny
  50. [Technika]   przestrze? mi?dzy przedmiotami
  51. [Technika]   przestrze? pomi?dzy dwoma elementami
  52. [Technika]   przestrze? wolna
  53. [Literatura]   przestworze, dal, dystans
  54. [Edukacja]   rozlu?nienie, dekoncentracja
  55. [Edukacja]   rozlu?nienie, swoboda zachowania
  56.   ró?nica mi?dzy ?rednic? otworu a ?rednic? wa?ka
  57.   sporo miejsca
  58. [Technika]   sporo miejsca lub czasu
  59.   sposób ?ycia wspó?czesnej m?odzie?y
  60.   sprawdzany szczelinomierzem
  61.   swoboda
  62. [Filozofia]   swoboda bycia
  63.   swoboda w zachowaniu
  64.   swoboda zachowania
  65. [Edukacja]   swoboda zachowanie
  66.   swobodfa, brak skr?powania
  67.   swobodne zachowanie
  68.   swobodny czas
  69.   swobodny styl bycia
  70. [Filozofia]   swobodny tryb ?ycia
  71. [Technika]   w kierownicy niebezpieczny
  72. [Edukacja]   wolna chwila, laba
  73.   wolna przestrze?
  74.   wolna przestrzeń
  75. [Technika]   wolne miejsce
  76. [Edukacja]   wolny czas
  77. [Edukacja]   zachowanie bez skr?powania
  78.   zachowanie bez skrępowania

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: