Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem luz Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

luz


  1. [Literatura]   beztroska, spokój
  2.   bieg ja?owy
  3.   bieg ja?owy silnika
  4.   bieg ja?owy w aucie
  5. [Technika]   bieg ja?owy w samochodzie
  6.   bieg jałowy w aucie
  7. [Technika]   brak ?cisku
  8.   brak ?cisku, swoboda
  9. [Technika]   brak nacisku
  10.   brak skr?powania
  11.   brak skrępowania
  12.   brak skrępowania, swoboda
  13.   brak ścisku
  14. [Edukacja]   czas wolny od zaj??
  15.   czas wolny w godzinach pracy
  16. [Technika]   du?o miejsca
  17.   du?o miejsca wokó?
  18.   du?o niezaj?tego miejsca
  19.   du?o wolnego miejsca
  20.   dużo miejsca
  21.   dużo miejsca wokół
  22. [Technika]   ja?owy bieg silnika
  23. [Technika]   ja?owy bieg w aucie
  24.   jałowy bieg silnika
  25. [Edukacja]   komfort psychiczny
  26. [Technika]   luka
  27. [Technika]   luka, wolna przestrze?, wolne miejsce
  28. [Edukacja]   m?odzie?owa swoboda
  29.   mi?dzy biegami w skrzyni biegów
  30.   miejsca a? nadto
  31. [Wojsko]   miejsce w szeregu wolne
  32. [Technika]   miejsce wolne
  33. [Geografia]   miejscowo?? w gminie Lagos (Portugalia)
  34. [Geografia]   miejscowo?? w gminie Mourão (Portugalia)
  35. [Technika]   mierzony szczelinomierzem
  36. [Edukacja]   nastrój swobody
  37.   naturalno?? w zachowaniu
  38. [Edukacja]   naturalno??, spontaniczno??
  39.   naturalność zachowania
  40. [Edukacja]   niefrasobliwo??
  41.   nieskr?powanie
  42. [Technika]   odcinek lub k?t ja?owego ruchu jednej z dwóch wspó?pracuj?cych ze sob? cz??ci mechanizmu
  43. [Literatura]   odleg?o??, przestwór, luzy
  44.   pe?ne odpr??enie
  45.   pe?ne odpr??enie psychiczne
  46.   pogoda, równowaga ducha
  47. [Technika]   potoczne okre?lenie mar?y urz?dzenia telekomunikacyjnego
  48. [Technika]   potocznie odst?p, ?wiat?o, przerwa
  49.   przeciwieństwo ścisku
  50. [Technika]   przestronno??
  51.   przestronno?? w sposobie bycia?
  52. [Technika]   przestrze? mi?dzy dwiema wspó?pracuj?cymi cz??ciami maszyny
  53. [Technika]   przestrze? mi?dzy przedmiotami
  54. [Technika]   przestrze? pomi?dzy dwoma elementami
  55. [Technika]   przestrze? wolna
  56. [Literatura]   przestworze, dal, dystans
  57. [Edukacja]   rozlu?nienie, dekoncentracja
  58. [Edukacja]   rozlu?nienie, swoboda zachowania
  59.   ró?nica mi?dzy ?rednic? otworu a ?rednic? wa?ka
  60.   sporo miejsca
  61. [Technika]   sporo miejsca lub czasu
  62.   sposób ?ycia wspó?czesnej m?odzie?y
  63.   sprawdzany szczelinomierzem
  64.   swoboda
  65. [Filozofia]   swoboda bycia
  66.   swoboda ruchu
  67.   swoboda w zachowaniu
  68.   swoboda zachowania
  69. [Edukacja]   swoboda zachowanie
  70.   swoboda, brak skrępowania
  71.   swobodfa, brak skr?powania
  72.   swobodne zachowanie
  73.   swobodny czas
  74.   swobodny styl bycia
  75. [Filozofia]   swobodny tryb ?ycia
  76. [Technika]   w kierownicy niebezpieczny
  77. [Edukacja]   wolna chwila, laba
  78.   wolna przestrze?
  79.   wolna przestrzeń
  80. [Technika]   wolne miejsce
  81. [Edukacja]   wolny czas
  82. [Edukacja]   zachowanie bez skr?powania
  83.   zachowanie bez skrępowania

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: