Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem manna Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

manna


  1.   bardzo drobna kasza pszenna
  2. [Religie]   biblijna, cudowny pokarm Izraelitów podczas ich w?drówki przez pustyni?
  3. [Religie]   biblijne jad?o
  4. [Religie]   biblijny zrzut
  5. [Gastronomia]   drobna kasza
  6. [Gastronomia]   drobna kasza pszenna
  7.   drobna kasza z pszenicy
  8.   drobna kasza, grysik
  9. [Gastronomia]   drobna kaszka
  10.   drobna pszenna kasza
  11.   gatunek drobnej kaszy
  12. [Gastronomia]   gatunek kaszy
  13. [Gastronomia]   grysik
  14.   grysik w?ród kasz
  15. [Przysłowia]   jad?o z nieba
  16. [Botanika]   jadalny, zakrzep?y sok niektórych ro?lin, np. jesionu mannowego
  17.   JEDZENIE ZAPISANE W TESTAMENCIE
  18. [Przysłowia]   kasza ,na któr? niektórzy czekaj? z nieba
  19. [Mitologia]   kasza dla wybra?ców
  20. [Religie]   kasza dla wybranych
  21. [Religie]   kasza prosto z nieba?
  22.   kasza z kościelnej bajki
  23. [Gastronomia]   kasza z nasion tej?e ro?liny
  24. [Religie]   kasza z nieba
  25. [Gastronomia]   kaszka pszenna
  26. [Gastronomia]   kaszka z pszenicy
  27. [Botanika]   krzepn?cy sok niektórych ro?lin
  28. [Religie]   lecia?a z nieba
  29.   nie leci z nieba
  30. [Mitologia]   niebia?ska kasza
  31. [Religie]   niebieska kasza
  32. [Zoologia]   odchody czerwca zastygaj?ce na powietrzu w tward? mas?
  33. [Botanika]   okre?lenie plechy misecznicy jadalnej
  34.   pokarm z nieba
  35. [Film]   polski offowy film komediowy z 2006 roku w re?yserii Huberta Gotkowskiego
  36. [Botanika]   porost pospolity w Afryce Pó?nocnej i stepach Azji, unoszony daleko przez wiatr, s?u?y za pokarm dla ludzi i byd?a
  37. [Botanika]   ro?lina trawiasta, której ziarno nadaje si? na kasz?
  38.   rodzaj kaszy
  39. [Botanika]   rodzaj ro?lin z rodziny wiechlinowatych
  40. [Religie]   spad?a z nieba
  41. [Botanika]   st??a?y sok ro?linny (np. z jesionu) wyp?ywaj?cy z naci?? robionych na pniach
  42. [Historia]   staro?ytna kraina na Bliskim Wschodzie
  43.   w biblijnym menu
  44. [Zoologia]   zastygaj?ce na powietrzu w tward? mas? odchody czerwca ?yj?cega w tamaryszku

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: