Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem masa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

masa


  1. [Fizyka]   (?.) ilo?? materii, zawartej w jakim? ciele
  2. [Gastronomia]   (?.) mieszanina ciastowata na farsz, do urabiania, do zalepiania, powlekania
  3. [Fizyka]   ... atomowa
  4.   ...atomowa
  5.   ...atomowa pierwiastka
  6.   ...upadłościowa
  7.   ?awica, tabun, czereda
  8. [Technika]   ?ma
  9.   Asam w anagramie
  10.   atomowa albo ciemna
  11.   atomowa albo molowa
  12.   atomowa albo per?owa
  13.   atomowa albo perłowa
  14.   atomowa albo spoczynkowa
  15.   atomowa albo upad?o?ciowa
  16.   atomowa albo upadłościowa
  17.   atomowa b?d? molowa
  18.   atomowa b?d? spoczynkowa
  19.   atomowa b?d? upad?o?ciowa
  20.   atomowa bądź ciemna
  21.   atomowa bądź perłowa
  22.   atomowa bądź spoczynkowa
  23.   atomowa bądź upadłościowa
  24.   atomowa lub ciemna
  25. [Fizyka]   atomowa lub krytyczna
  26.   atomowa lub molowa
  27.   atomowa lub per?owa
  28.   atomowa lub perłowa
  29.   atomowa lub spoczynkowa
  30.   atomowa lub tortowa
  31.   atomowa lub upad?o?ciowa
  32.   atomowa lub upadłościowa
  33. [Fizyka]   atomowa pierwiastka
  34. [Literatura]   bez liku
  35.   bez liku, od groma, od pyty
  36. [Gastronomia]   bezkszta?tna ciastowata substancja
  37.   bezkszta?tna substancja
  38.   bezkształtna ciastowata substancja
  39. [Literatura]   bezlik
  40.   bezlik, zatrzęsienie
  41.   blok, bry?a, masyw
  42. [Fizyka]   bywa ciemna, bywa krytyczna
  43.   bywa krytyczna, bywa ciemna
  44. [Literatura]   ca?a seria, obfito??
  45. [Technika]   chmara
  46. [Literatura]   chmura czyli mnóstwo
  47. [Literatura]   chmura, ci?ba, ocean
  48. [Medycyna]   ci??ar cia?a
  49. [Technika]   ci??ar, balast
  50.   cia?a albo ludzi
  51.   cia?a b?d? ludzi
  52.   cia?a lub ludzi
  53. [Literatura]   ciasto, lawina
  54.   ciemna albo atomowa
  55.   ciemna albo krytyczna
  56.   ciemna b?d? krytyczna
  57.   ciemna bądź atomowa
  58.   ciemna bądź krytyczna
  59.   ciemna bo nie o?wiecona
  60.   ciemna lub asfaltowa
  61.   ciemna lub atomowa
  62.   ciemna lub krytyczna
  63.   ciemna w powiedzeniu
  64.   ciężar ciała
  65. [Gastronomia]   czekoladowa lub per?owa
  66. [Gastronomia]   czekoladowa w torcie
  67. [Fizyka]   czynnik grawitacji
  68.   do diab?a i troch?
  69. [Gastronomia]   do przek?adania tortu
  70. [Technika]   du?a ilo?? czego?
  71. [Technika]   du?o
  72.   du?o, wiele, mnóstwo
  73.   duża ilość
  74.   duża ilość czegoś
  75.   dziesi?tki, setki, tysi?ce
  76. [Technika]   fura
  77.   fura, kupa, ful
  78. [Technika]   g?sto??
  79. [Technika]   g?szcz
  80. [Technika]   gatunek t?ustego piasku do odlewów stalowych
  81.   gęsta, papkowata substancja
  82. [Literatura]   grad, góra, deszcz
  83. [Fizyka]   grawitacyjna
  84.   horda, zgraja, chmara
  85. [Technika]   huk, od groma czego?
  86. [Technika]   hurma
  87. [Ekonomia]   jest i upad?o?ciowa
  88.   jest i upadłościowa
  89.   jest upad?o?ciowa
  90.   kakaowa , ?mietankowa w torcie
  91.   kakaowa albo per?owa
  92.   kakaowa b?d? per?owa
  93.   kakaowa do tortu
  94.   kakaowa lub per?owa
  95. [Gastronomia]   kakaowa w torcie
  96. [Gastronomia]   kawowa w torcie
  97. [Gastronomia]   krem do ciast
  98. [Gastronomia]   krem do tortu
  99. [Gastronomia]   krem tortowy
  100. [Fizyka]   krytyczna - znana fizykom atomowym
  101.   krytyczna albo ciemna
  102.   krytyczna b?d? ciemna
  103.   krytyczna bądź ciemna
  104.   krytyczna lub ciemna
  105. [Technika]   kupa, mnóstwo czego?
  106.   ludzi albo cia?a
  107.   ludzi b?d? cia?a
  108.   ludzi lub cia?a
  109.   ma?, ciasto
  110. [Gastronomia]   ma??
  111.   mak po utarciu w makutrze
  112. [Gastronomia]   makowa - w strucli
  113. [Gastronomia]   mi?dzy warstwami biszkoptowymi tortu
  114. [Gastronomia]   miazga
  115.   miazga, papka
  116. [Prawo i polityka]   mienie pozosta?e po zmar?ym
  117. [Fizyka]   mierzona w gramach
  118.   mierzona w kilogramach
  119. [Literatura]   miliony, mrowisko
  120. [Medycyna]   mleczko do wcierania w cia?o
  121. [Technika]   mnogo?? ogromna
  122.   mnogo??, huk, multum
  123.   mnogo??, mnóstwo
  124.   mnogość, mnóstwo
  125. [Technika]   mnóstwo
  126.   mnóstwo, mnogo??
  127.   mnóstwo, mnogość
  128.   mnóstwo, multum
  129.   mnóstwo, ogrom
  130.   mnóstwo, wielka ilość
  131.   mo?e by? krytyczna
  132. [Prawo i polityka]   mo?e by? spadkowa lub upad?o?ciowa
  133.   moc
  134. [Technika]   moc czego?, wielka ilo??
  135.   molowa albo atomowa
  136.   molowa b?d? atomowa
  137.   molowa lub atomowa
  138. [Literatura]   morze, Falanga, fala
  139. [Technika]   mrowie
  140. [Technika]   multum
  141.   multum, mnóstwo
  142. [Gastronomia]   nadzienie
  143. [Gastronomia]   nadzienie tortu
  144. [Technika]   nagromadzenie czego?
  145. [Literatura]   nat?ok, rzeka, rojowisko
  146.   nawa?, nawa?a, profuzja
  147.   niekszta?tna bry?a
  148. [Literatura]   obj?to??, niema?o, krocie
  149.   od metra, do licha
  150.   ogromna ilo??
  151. [Technika]   ogromna ilo?? czego?
  152. [Fizyka]   okre?la bezw?adno?? cia?a
  153. [Gastronomia]   orzechowa do tortu
  154. [Gastronomia]   orzechowa w torcie
  155. [Gastronomia]   owocowa do tortu
  156. [Gastronomia]   papka
  157. [Literatura]   pe?na gar??, wysyp
  158.   per?owa albo atomowa
  159.   per?owa albo kakaowa
  160.   per?owa b?d? kakaowa
  161.   per?owa i atomowa
  162.   per?owa lub atomowa
  163.   per?owa lub kakaowa
  164.   per?owa lub plastyczna
  165.   per?owa lub upad?o?ciowa
  166.   per?owa na kolczyki
  167. [Technika]   per?owa na ozdoby
  168.   per?owa na ró?ne ozdoby
  169.   perłowa albo atomowa
  170.   perłowa albo plastyczna
  171.   perłowa bądź atomowa
  172.   perłowa bądź plastyczna
  173.   perłowa lub atomowa
  174.   perłowa lub krytyczna
  175.   perłowa lub plastyczna
  176.   plastyczna albo perłowa
  177.   plastyczna bądź perłowa
  178.   plastyczna lub perłowa
  179. [Chemia]   plastyczna, czyli tworzywo sztuczne
  180. [Technika]   podana w kilogramach
  181.   podawana w kilogramach
  182. [Gastronomia]   polewa
  183.   posp. od cholery
  184. [Literatura]   potop, powód?, zalew
  185. [Technika]   przeciwie?stwo ilo?ci skromnej
  186. [Gastronomia]   przek?adana biszkoptem
  187. [Prawo i polityka]   pseudonim Jaros?awa Soko?owskiego
  188. [Prawo i polityka]   pseudonim Jaros?awa Soko?owskiego, by?ego gangstera
  189. [Technika]   rój czego?
  190. [Fizyka]   równa E/c2
  191. [Literatura]   rzesza, strumie?, potok
  192. [Gastronomia]   s?odka w torcie
  193. [Gastronomia]   s?odka wewn?trz tortu
  194.   setki ludzi
  195.   sk?adnik przek?ada?ca
  196. [Gastronomia]   sk?adnik tortu
  197. [Technika]   skala na wielko??
  198. [Prawo i polityka]   skupisko ludzi
  199.   spadkowa albo upad?o?ciowa
  200.   spadkowa b?d? upad?o?ciowa
  201.   spadkowa bądź upadłościowa
  202.   spadkowa lub upad?o?ciowa
  203.   spoczynkowa albo atomowa
  204.   spoczynkowa b?d? atomowa
  205.   spoczynkowa bądź atomowa
  206.   spoczynkowa lub atomowa
  207.   spora ilo?? ludzi
  208. [Fizyka]   stosunek si?y do przyspieszenia
  209. [Technika]   substancja
  210.   szara?cza, zast?py
  211.   t?um
  212. [Prawo i polityka]   t?um ludzi na wiecu
  213.   t?um, gromada, sfora
  214.   t?um, wielkie skupisko ludzi
  215. [Medycyna]   tkanka
  216. [Gastronomia]   tortowy krem
  217. [Technika]   tworzywo
  218.   tworzywo, cia?o, substancja
  219. [Technika]   tysi?c kilogramów
  220. [Gastronomia]   ucierana w makutrze
  221.   upad?o?ciowa
  222.   upad?o?ciowa albo atomowa
  223.   upad?o?ciowa albo spadkowa
  224.   upad?o?ciowa b?d? atomowa
  225.   upad?o?ciowa b?d? spadkowa
  226.   upad?o?ciowa lub atomowa
  227. [Prawo i polityka]   upad?o?ciowa lub cukiernicza
  228.   upad?o?ciowa lub spadkowa
  229.   upadłościowa
  230.   upadłościowa albo atomowa
  231.   upadłościowa bądź atomowa
  232.   upadłościowa bądź spadkowa
  233.   upadłościowa lub atomowa
  234. [Technika]   uziemienie
  235.   w bród, ca?y szereg, co niemiara
  236. [Fizyka]   waga jakiego? cia?a
  237.   wataha, armia, legion
  238. [Technika]   wiele
  239. [Technika]   wielka ilo??
  240. [Ekonomia]   wielka ilo?? towaru
  241.   wielka ilo??, chmara
  242. [Technika]   wielka ilo??, mnóstwo
  243.   Wielka ilo??, ogrom
  244.   wielka ilość
  245.   wielka ilość, mnóstwo
  246.   wielka liczba
  247. [Geografia]   wielkie skupisko ludzi
  248.   wielkie skupisko ludzi, t?um
  249. [Fizyka]   wielko?? fizyczna
  250. [Technika]   wielko?? mierzona w gramach
  251. [Fizyka]   wielko?? okre?laj?ca bezw?adno?? cia?a
  252.   wielkość fizyczna
  253. [Technika]   wielo??
  254. [Technika]   wszystkie metalowe cz??ci pojazdu
  255. [Fizyka]   wyra?a si? w kg
  256.   wyrażana w kilogramach
  257. [Gastronomia]   z mas?a, cukru i ?ó?tek - w torcie
  258.   zatrz?sienie, bezlik, pe?no
  259.   zatrzęsienie, bezlik
  260. [Fizyka]   zawsze przyci?ga inn?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: