Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem masa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

masa


  1. [Fizyka]   (?.) ilo?? materii, zawartej w jakim? ciele
  2. [Gastronomia]   (?.) mieszanina ciastowata na farsz, do urabiania, do zalepiania, powlekania
  3. [Fizyka]   ... atomowa
  4.   ...atomowa
  5.   ...atomowa pierwiastka
  6.   ...upadłościowa
  7.   ?awica, tabun, czereda
  8. [Technika]   ?ma
  9.   Asam w anagramie
  10.   atomowa albo ciemna
  11.   atomowa albo molowa
  12.   atomowa albo per?owa
  13.   atomowa albo perłowa
  14.   atomowa albo spoczynkowa
  15.   atomowa albo towarowa
  16.   atomowa albo upad?o?ciowa
  17.   atomowa albo upadłościowa
  18.   atomowa b?d? molowa
  19.   atomowa b?d? spoczynkowa
  20.   atomowa b?d? upad?o?ciowa
  21.   atomowa bądź ciemna
  22.   atomowa bądź perłowa
  23.   atomowa bądź spoczynkowa
  24.   atomowa bądź towarowa
  25.   atomowa bądź upadłościowa
  26.   atomowa lub ciemna
  27. [Fizyka]   atomowa lub krytyczna
  28.   atomowa lub molowa
  29.   atomowa lub per?owa
  30.   atomowa lub perłowa
  31.   atomowa lub spoczynkowa
  32.   atomowa lub tortowa
  33.   atomowa lub towarowa
  34.   atomowa lub upad?o?ciowa
  35.   atomowa lub upadłościowa
  36. [Fizyka]   atomowa pierwiastka
  37. [Literatura]   bez liku
  38.   bez liku, od groma, od pyty
  39. [Gastronomia]   bezkszta?tna ciastowata substancja
  40.   bezkszta?tna substancja
  41.   bezkształtna ciastowata substancja
  42. [Literatura]   bezlik
  43.   bezlik, zatrzęsienie
  44.   blok, bry?a, masyw
  45. [Fizyka]   bywa ciemna, bywa krytyczna
  46.   bywa krytyczna, bywa ciemna
  47. [Literatura]   ca?a seria, obfito??
  48. [Technika]   chmara
  49. [Literatura]   chmura czyli mnóstwo
  50. [Literatura]   chmura, ci?ba, ocean
  51. [Medycyna]   ci??ar cia?a
  52. [Technika]   ci??ar, balast
  53.   cia?a albo ludzi
  54.   cia?a b?d? ludzi
  55.   cia?a lub ludzi
  56. [Literatura]   ciasto, lawina
  57.   ciemna albo atomowa
  58.   ciemna albo krytyczna
  59.   ciemna b?d? krytyczna
  60.   ciemna bądź atomowa
  61.   ciemna bądź krytyczna
  62.   ciemna bo nie o?wiecona
  63.   ciemna lub asfaltowa
  64.   ciemna lub atomowa
  65.   ciemna lub krytyczna
  66.   ciemna w powiedzeniu
  67.   ciężar ciała
  68. [Gastronomia]   czekoladowa lub per?owa
  69. [Gastronomia]   czekoladowa w torcie
  70. [Fizyka]   czynnik grawitacji
  71.   do diab?a i troch?
  72. [Gastronomia]   do przek?adania tortu
  73. [Technika]   du?a ilo?? czego?
  74. [Technika]   du?o
  75.   du?o, wiele, mnóstwo
  76.   duża ilość
  77.   duża ilość czegoś
  78.   dziesi?tki, setki, tysi?ce
  79. [Technika]   fura
  80.   fura, kupa, ful
  81. [Technika]   g?sto??
  82. [Technika]   g?szcz
  83. [Technika]   gatunek t?ustego piasku do odlewów stalowych
  84.   gęsta, papkowata substancja
  85. [Literatura]   grad, góra, deszcz
  86. [Fizyka]   grawitacyjna
  87.   horda, zgraja, chmara
  88. [Technika]   huk, od groma czego?
  89. [Technika]   hurma
  90. [Ekonomia]   jest i upad?o?ciowa
  91.   jest i upadłościowa
  92.   jest upad?o?ciowa
  93.   kakaowa , ?mietankowa w torcie
  94.   kakaowa albo per?owa
  95.   kakaowa b?d? per?owa
  96.   kakaowa do tortu
  97.   kakaowa lub per?owa
  98. [Gastronomia]   kakaowa w torcie
  99. [Gastronomia]   kawowa w torcie
  100. [Gastronomia]   krem do ciast
  101. [Gastronomia]   krem do tortu
  102. [Gastronomia]   krem tortowy
  103. [Fizyka]   krytyczna - znana fizykom atomowym
  104.   krytyczna albo ciemna
  105.   krytyczna b?d? ciemna
  106.   krytyczna bądź ciemna
  107.   krytyczna lub ciemna
  108. [Technika]   kupa, mnóstwo czego?
  109.   ludzi albo cia?a
  110.   ludzi b?d? cia?a
  111.   ludzi lub cia?a
  112.   ma?, ciasto
  113. [Gastronomia]   ma??
  114.   mak po utarciu w makutrze
  115. [Gastronomia]   makowa - w strucli
  116. [Gastronomia]   mi?dzy warstwami biszkoptowymi tortu
  117. [Gastronomia]   miazga
  118.   miazga, papka
  119. [Prawo i polityka]   mienie pozosta?e po zmar?ym
  120. [Fizyka]   mierzona w gramach
  121.   mierzona w kilogramach
  122. [Literatura]   miliony, mrowisko
  123. [Medycyna]   mleczko do wcierania w cia?o
  124. [Technika]   mnogo?? ogromna
  125.   mnogo??, huk, multum
  126.   mnogo??, mnóstwo
  127.   mnogość, mnóstwo
  128. [Technika]   mnóstwo
  129.   mnóstwo, mnogo??
  130.   mnóstwo, mnogość
  131.   mnóstwo, multum
  132.   mnóstwo, ogrom
  133.   mnóstwo, wielka ilość
  134.   mo?e by? krytyczna
  135. [Prawo i polityka]   mo?e by? spadkowa lub upad?o?ciowa
  136.   moc
  137. [Technika]   moc czego?, wielka ilo??
  138.   molowa albo atomowa
  139.   molowa b?d? atomowa
  140.   molowa lub atomowa
  141. [Literatura]   morze, Falanga, fala
  142. [Technika]   mrowie
  143. [Technika]   multum
  144.   multum, mnóstwo
  145. [Gastronomia]   nadzienie
  146. [Gastronomia]   nadzienie tortu
  147. [Technika]   nagromadzenie czego?
  148. [Literatura]   nat?ok, rzeka, rojowisko
  149.   nawa?, nawa?a, profuzja
  150.   niekszta?tna bry?a
  151. [Literatura]   obj?to??, niema?o, krocie
  152.   od metra, do licha
  153.   ogromna ilo??
  154. [Technika]   ogromna ilo?? czego?
  155. [Fizyka]   okre?la bezw?adno?? cia?a
  156. [Gastronomia]   orzechowa do tortu
  157. [Gastronomia]   orzechowa w torcie
  158. [Gastronomia]   owocowa do tortu
  159. [Gastronomia]   papka
  160. [Literatura]   pe?na gar??, wysyp
  161.   per?owa albo atomowa
  162.   per?owa albo kakaowa
  163.   per?owa b?d? kakaowa
  164.   per?owa i atomowa
  165.   per?owa lub atomowa
  166.   per?owa lub kakaowa
  167.   per?owa lub plastyczna
  168.   per?owa lub upad?o?ciowa
  169.   per?owa na kolczyki
  170. [Technika]   per?owa na ozdoby
  171.   per?owa na ró?ne ozdoby
  172.   perłowa albo atomowa
  173.   perłowa albo plastyczna
  174.   perłowa bądź atomowa
  175.   perłowa bądź plastyczna
  176.   perłowa lub atomowa
  177.   perłowa lub krytyczna
  178.   perłowa lub plastyczna
  179.   plastyczna albo perłowa
  180.   plastyczna bądź perłowa
  181.   plastyczna lub perłowa
  182. [Chemia]   plastyczna, czyli tworzywo sztuczne
  183. [Technika]   podana w kilogramach
  184.   podawana w kilogramach
  185. [Gastronomia]   polewa
  186.   posp. od cholery
  187. [Literatura]   potop, powód?, zalew
  188. [Technika]   przeciwie?stwo ilo?ci skromnej
  189. [Gastronomia]   przek?adana biszkoptem
  190. [Prawo i polityka]   pseudonim Jaros?awa Soko?owskiego
  191. [Prawo i polityka]   pseudonim Jaros?awa Soko?owskiego, by?ego gangstera
  192. [Technika]   rój czego?
  193. [Fizyka]   równa E/c2
  194. [Literatura]   rzesza, strumie?, potok
  195. [Gastronomia]   s?odka w torcie
  196. [Gastronomia]   s?odka wewn?trz tortu
  197.   setki ludzi
  198.   sk?adnik przek?ada?ca
  199. [Gastronomia]   sk?adnik tortu
  200. [Technika]   skala na wielko??
  201. [Prawo i polityka]   skupisko ludzi
  202.   spadkowa albo upad?o?ciowa
  203.   spadkowa b?d? upad?o?ciowa
  204.   spadkowa bądź upadłościowa
  205.   spadkowa lub upad?o?ciowa
  206.   spoczynkowa albo atomowa
  207.   spoczynkowa b?d? atomowa
  208.   spoczynkowa bądź atomowa
  209.   spoczynkowa lub atomowa
  210.   spora ilo?? ludzi
  211. [Fizyka]   stosunek si?y do przyspieszenia
  212. [Technika]   substancja
  213.   szara?cza, zast?py
  214.   t?um
  215. [Prawo i polityka]   t?um ludzi na wiecu
  216.   t?um, gromada, sfora
  217.   t?um, wielkie skupisko ludzi
  218. [Medycyna]   tkanka
  219. [Gastronomia]   tortowy krem
  220.   towarowa albo atomowa
  221.   towarowa bądź atomowa
  222.   towarowa lub atomowa
  223. [Technika]   tworzywo
  224.   tworzywo, cia?o, substancja
  225. [Technika]   tysi?c kilogramów
  226. [Gastronomia]   ucierana w makutrze
  227.   upad?o?ciowa
  228.   upad?o?ciowa albo atomowa
  229.   upad?o?ciowa albo spadkowa
  230.   upad?o?ciowa b?d? atomowa
  231.   upad?o?ciowa b?d? spadkowa
  232.   upad?o?ciowa lub atomowa
  233. [Prawo i polityka]   upad?o?ciowa lub cukiernicza
  234.   upad?o?ciowa lub spadkowa
  235.   upadłościowa
  236.   upadłościowa albo atomowa
  237.   upadłościowa bądź atomowa
  238.   upadłościowa bądź spadkowa
  239.   upadłościowa lub atomowa
  240. [Technika]   uziemienie
  241.   w bród, ca?y szereg, co niemiara
  242. [Fizyka]   waga jakiego? cia?a
  243.   wataha, armia, legion
  244. [Technika]   wiele
  245. [Technika]   wielka ilo??
  246. [Ekonomia]   wielka ilo?? towaru
  247.   wielka ilo??, chmara
  248. [Technika]   wielka ilo??, mnóstwo
  249.   Wielka ilo??, ogrom
  250.   wielka ilość
  251.   wielka ilość, mnóstwo
  252.   wielka liczba
  253. [Geografia]   wielkie skupisko ludzi
  254.   wielkie skupisko ludzi, t?um
  255. [Fizyka]   wielko?? fizyczna
  256. [Technika]   wielko?? mierzona w gramach
  257. [Fizyka]   wielko?? okre?laj?ca bezw?adno?? cia?a
  258.   wielkość fizyczna
  259. [Technika]   wielo??
  260. [Technika]   wszystkie metalowe cz??ci pojazdu
  261. [Fizyka]   wyra?a si? w kg
  262.   wyrażana w kilogramach
  263. [Gastronomia]   z mas?a, cukru i ?ó?tek - w torcie
  264.   zatrz?sienie, bezlik, pe?no
  265.   zatrzęsienie, bezlik
  266. [Fizyka]   zawsze przyci?ga inn?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: