Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem mejoza Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

mejoza


  1. [Medycyna]   kariokineza redukcyjna
  2. [Medycyna]   podzia? j?dra komórkowego
  3. [Medycyna]   podzia? j?dra komórkowego prowadz?cy do wytworzenia gamet
  4. [Medycyna]   podzia? redukcyjny j?dra
  5. [Medycyna]   podzia? redukcyjny j?dra komórkowego
  6. [Zoologia]   proces podzia?u j?dra komórkowego
  7. [Zoologia]   proces podzia?u komórki wyst?puj?cy u organizmów rozmna?aj?cych si? p?ciowo

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: