Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem miejsce Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

miejsce


  1. [Film]   "... na ziemi", film S. Ró?ewicza
  2. [Geografia]   ... Odrza?skie, wie? w woj. opolskim, w powiecie k?dzierzy?sko-kozielskim, w gminie Cisek
  3. [Ekonomia]   ... pracy - zak?ad
  4. [Literatura]   ?wiat?o, przestrze?
  5. [Literatura]   cytata
  6.   część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa
  7.   fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń
  8. [Prawo i polityka]   funkcja , ranga , rola
  9. [Literatura]   krzese?ko, teren zabudowany
  10. [Sport]   lokata
  11. [Edukacja]   lokata na li?cie
  12. [Sport]   lokata w wy?cigu
  13. [Literatura]   lokum
  14.   obszar , pole , teren
  15. [Medycyna]   określony fragment ciała
  16. [Sport]   pierwsze - zwyci?zcy
  17. [Edukacja]   pierwsze na li?cie
  18.   pomieszczenie służące określonym celom
  19. [Geografia]   pomieszczenie, rejon
  20.   pozycja , lokalizacja
  21.   pozycja, ranga lub rola kogoś lub czegoś
  22.   przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić
  23. [Przysłowia]   Przy okr?g?ym stole ka?de ... pierwsze
  24.   punkt na widowni
  25. [Literatura]   stopie?, odst?p
  26.   strefa , punkt , stanowisko
  27.   to, co mia?o to, ci si? sta?o
  28.   ulokowanie , miejscowo??
  29. [Prawo i polityka]   umiejscowienie , po?o?enie , status
  30. [Geografia]   ustronne lub pobytu
  31.   usytuowanie , lokata
  32. [Geografia]   wie? w woj. opolskim, w powiecie namys?owskim, w gminie ?wierczów
  33. [Geografia]   wie? w województwie ma?opolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Spytkowice
  34. [Matematyka]   wolne, dziesi?tne, publiczne...
  35. [Matematyka]   wolne, punktowane, geometryczne
  36.   wycinek przestrzeni przeznaczony dla jednej osoby
  37. [Literatura]   wyimek
  38.   zajmowane w przedziale lub na sali kinowej
  39.   zajmuje si?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: