Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem mowa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

mowa


  1. [Przysłowia]   ... jest srebrem, a milczenie z?otem
  2. [Przysłowia]   ...-trawa, potocznie s?owa bez pokrycia, bez tre?ci
  3.   ...jest srebrem, a milczenie złotem
  4.   ...trawa, czyli s?owa bez tre?ci
  5.   ...trawa, czyli słowa bez treści
  6.   ...trawa, s?owa bez tre?ci
  7. [Edukacja]   ?argon, narzecze
  8. [Prawo i polityka]   alokucja
  9. [Literatura]   antonim milczenia
  10. [Literatura]   artykulacja, dyskurs
  11.   be?kotliwa albo niewyra?na
  12.   be?kotliwa b?d? niewyra?na
  13.   be?kotliwa lub niewyra?na
  14.   bełkotliwa albo niewyraźna
  15.   bełkotliwa bądź niewyraźna
  16.   bełkotliwa lub niewyraźna
  17. [Prawo i polityka]   bywa dr?twa
  18. [Przysłowia]   cia?a lub o wilku
  19.   ciała albo o wilku
  20.   ciała bądź o wilku
  21.   ciała lub o wilku
  22.   codzienna, potoczna
  23. [Edukacja]   cz?owieka wyró?nia spo?ród innych ssaków
  24. [Prawo i polityka]   d?u?sza wypowied? okoliczno?ciowa
  25. [Prawo i polityka]   d?u?sza wypowied? skierowana do licznego zgromadzenia
  26.   d?wi?ki wydawane przez zwierz?ta
  27.   diatryba, oracja, laudacja
  28.   dłuższa wypowiedź
  29.   dłuższa wypowiedź okolicznościowa
  30.   do kogo ta o wilku?
  31. [Przysłowia]   do rzeczy, jak z katedry lub jak do s?upa
  32.   dr?twa albo niewyra?na
  33.   dr?twa b?d? niewyra?na
  34.   dr?twa lub niewyra?na
  35. [Prawo i polityka]   dr?twa to tyrada
  36.   drętwa albo niewyraźna
  37.   drętwa albo potoczna
  38.   drętwa albo wiązana
  39.   drętwa bądź niewyraźna
  40.   drętwa bądź potoczna
  41.   drętwa lub niewyraźna
  42.   drętwa lub potoczna
  43.   drętwa lub wiązana
  44. [Przysłowia]   dziada do obrazu
  45.   dzięki niej możemy się porozumiewać
  46. [Przysłowia]   gadanina z traw?
  47. [Geografia]   godka w gwarze ?l?skiej
  48. [Medycyna]   i dr?twa, i zale?na
  49. [Prawo i polityka]   i kwiecista, i zale?na
  50. [Literatura]   i wi?zana, i niezale?na
  51. [Geografia]   j?zyk danego narodu
  52. [Geografia]   j?zyk narodu
  53.   j?zyk w sprzeciwie
  54. [Geografia]   j?zyk, dialekt
  55. [Edukacja]   j?zyk, s?owo, dialekt
  56. [Literatura]   jak wi?zana to poezja
  57.   jasne, tak jest, owszem
  58.   je?li dr?twa to pe?na sloganów
  59. [Przysłowia]   jest srebrem
  60. [Przysłowia]   jest srebrem w przys?owiu
  61. [Przysłowia]   jest srebrem wed?ug przys?owia
  62.   jest srebrem, cho? bywa dr?twa
  63. [Przysłowia]   jest tylko srebrem
  64.   jest w powiedzeniu srebrem
  65.   jeśli wiązana to wiersz
  66.   język narodu
  67. [Edukacja]   komunikacja wokalna
  68. [Zoologia]   kwakanie dla krzy?ówki
  69. [Edukacja]   kwiecista oracja
  70.   kwiecista oratora
  71. [Prawo i polityka]   milczenie przerywa
  72. [Przysłowia]   mo?e by? dr?twa
  73.   mo?e by? dr?twa, kaleczona, ?ywa
  74.   monolog, spicz, perora
  75. [Edukacja]   mówienie
  76. [Prawo i polityka]   mówka, przemowa, przemówienie
  77. [Edukacja]   na przyk?ad gwara
  78.   naturalnie, oczywi?cie
  79. [Przysłowia]   nie ma jej, je?li niemo?liwe
  80. [Przysłowia]   nie trawa (w powiedzeniu)
  81.   niewyra?na albo be?kotliwa
  82.   niewyra?na albo dr?twa
  83.   niewyra?na b?d? be?kotliwa
  84.   niewyra?na b?d? dr?twa
  85.   niewyra?na lub be?kotliwa
  86.   niewyra?na lub dr?twa
  87.   niewyraźna albo bełkotliwa
  88.   niewyraźna albo drętwa
  89.   niewyraźna bądź bełkotliwa
  90.   niewyraźna bądź drętwa
  91.   niewyraźna lub bełkotliwa
  92.   niewyraźna lub drętwa
  93.   np. j?zyk francuski
  94. [Przysłowia]   o przys?owiowym wilku
  95. [Przysłowia]   o wilku
  96.   o wilku albo ciała
  97.   o wilku bądź ciała
  98.   o wilku lub ciała
  99.   o wilku...
  100.   obca lub ojczysta
  101. [Prawo i polityka]   obro?cza adwokata
  102. [Prawo i polityka]   obro?cza lub oskar?ycielska wyg?aszana w s?dzie
  103. [Literatura]   oczywista, dobrze
  104. [Edukacja]   ojczysta
  105.   ojczysta albo potoczna
  106.   ojczysta b?d? potoczna
  107. [Edukacja]   ojczysta lub obca
  108.   ojczysta lub potoczna
  109.   okolicznościowa perora
  110.   ona jest srebrem
  111. [Przysłowia]   ona jest srebrem, a milczenie z?otem
  112. [Prawo i polityka]   oracja
  113.   oracja retora
  114. [Prawo i polityka]   oskar?ycielska lub obro?cza wyg?aszana w s?dzie
  115. [Prawo i polityka]   oskar?ycielska w s?dzie
  116. [Prawo i polityka]   perora, diatryba
  117.   po?egnalna nad grobem kolegi
  118. [Literatura]   pochwalna to laudacja, laudatio
  119.   podniosła albo wiązana
  120.   podniosła bądź wiązana
  121.   podniosła lub wiązana
  122.   popis oratora
  123. [Prawo i polityka]   popis oratorski
  124.   potoczna albo drętwa
  125.   potoczna albo ojczysta
  126.   potoczna albo wi?zana
  127.   potoczna albo wiązana
  128.   potoczna b?d? ojczysta
  129.   potoczna b?d? wi?zana
  130.   potoczna bądź drętwa
  131.   potoczna bądź wiązana
  132.   potoczna i codzienna
  133.   potoczna lub drętwa
  134.   potoczna lub ojczysta
  135.   potoczna lub wi?zana
  136.   potoczna lub wiązana
  137.   potoczna, codzienna
  138. [Edukacja]   potoczna, czyli s?owa, zwroty u?ywane na co dzie?
  139. [Prawo i polityka]   powitalna gadka
  140.   pożegnalna nad grobem
  141. [Prawo i polityka]   przemówienie
  142. [Prawo i polityka]   przemówienie z trybuny
  143. [Prawo i polityka]   przemówienie, expose
  144. [Historia]   przez króla wyg?aszana, tronowa
  145.   rodzinnych stron lub obca
  146. [Przysłowia]   s?owa z traw?
  147. [Edukacja]   slang, szwargot
  148. [Edukacja]   sposób mówienia
  149.   sposób mówienia, wymawiania
  150.   sposób porozumiewania si?
  151. [Edukacja]   sposób porozumiewania si? ludzi
  152. [Prawo i polityka]   sposób wys?awiania si?
  153. [Przysłowia]   srebro przys?owiowe
  154. [Edukacja]   styl
  155. [Edukacja]   stylistyka
  156. [Literatura]   szczebiot, ?wiergot
  157. [Prawo i polityka]   toast, wyk?ad, tyrada
  158.   trawa nad grobem
  159.   tronowa,wiązana lub drętwa
  160. [Prawo i polityka]   tyrada
  161.   w porzekadle jest srebrem
  162.   w powiedzeniu jest srebrem
  163. [Przysłowia]   w przys?owiu z traw?
  164.   wi?zana albo potoczna
  165.   wi?zana b?d? potoczna
  166.   wi?zana lub ?rodowiskowa
  167.   wi?zana lub potoczna
  168.   wiązana albo drętwa
  169.   wiązana albo podniosła
  170.   wiązana albo potoczna
  171.   wiązana bądź podniosła
  172.   wiązana bądź potoczna
  173.   wiązana lub drętwa
  174.   wiązana lub podniosła
  175.   wiązana lub potoczna
  176.   wiązana to poezja
  177. [Literatura]   wokalizacja, dykcja
  178.   wyg?aszana przed audytorium
  179. [Prawo i polityka]   wyg?aszana przez obro?c?
  180.   wygłaszana przez obrońcę
  181. [Edukacja]   wyk?ad, odczyt
  182. [Edukacja]   wymowa, sposób mówienia
  183.   wypowiadanie s?ów w celu porozumienia si? z innymi lud?mi
  184. [Prawo i polityka]   wypowied? okoliczno?ciowa d?u?sza
  185. [Prawo i polityka]   wyst?pienie, wypowied?, zagajenie
  186.   wywód, kazanie, popis krasomówczy
  187. [Przysłowia]   zaledwie srebrem
  188.   zasób s?ów i regu? gramatycznych u?ywanych do porozumiewania si?
  189. [Edukacja]   zasób wyra?e? u?ywanych do porozumiewania si?
  190. [Edukacja]   zasób wyrazów, wyra?e?, zwrotów i form u?ywanych w celu porozumiewania si?
  191.   zdolno?? i proces porozumiewania si?
  192. [Edukacja]   zdolno?? wypowiadania s?ów
  193.   znaki, sygna?y, gesty s?u??ce porozumiewaniu si? bez s?ów

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: