Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem muszla Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

muszla


  1. [Wojsko]   daszek lub szopa ochronna do podchodzenia pod mury szturmowanego miasta
  2. [Zoologia]   dom ?limaka
  3. [Zoologia]   dom dla mi?czaka
  4. [Zoologia]   dom mi?czaka
  5.   dom mięczaka
  6.   dom ślimaka
  7. [Muzyka]   estrada, na której odbywaj? si? koncerty i przedstawienia
  8. [Technika]   klozetowa w WC
  9.   koncertowa lub klozetowa
  10.   koncertowa lub uszna
  11. [Sztuka]   koncertowa na molo w Sopocie
  12. [Sztuka]   koncha
  13.   koncha, skorupa małża
  14.   logo stacji Shell
  15. [Medycyna]   ma??owina
  16. [Technika]   miska klozetowa
  17.   muszelka, koncha, skorupa
  18.   na ciele ślimaka
  19. [Technika]   na niej deska klozetowa
  20. [Technika]   naczynie podobne kszta?tem do konchy
  21. [Zoologia]   nie mo?e si? wyszumie?
  22. [Muzyka]   os?ona zoologiczno-muzyczna
  23. [Technika]   po??czona z rur? ?ciekow?
  24. [Technika]   po??czona ze sp?uczk?
  25. [Technika]   pó?kolisty budynek w parku lub na stadionie, otwarty od frontu
  26. [Technika]   przedmiot maj?cy kszta?t skorupy
  27. [Sztuka]   rodzaj pikowania mebli wy?cie?anych w wypuk?o?ci, rozchodz?ce si? wachlarzowato
  28. [Medycyna]   s?u?y do wypró?niania si? z przetrawionych pokarmów
  29. [Technika]   sedes
  30.   sedes ?limaka
  31. [Zoologia]   skorupa ?limaka
  32. [Zoologia]   skorupa ma??a
  33. [Zoologia]   skorupa ma??a lub ?limaka
  34. [Zoologia]   skorupa mi?czaka
  35.   skorupa ślimaka
  36. [Technika]   w ka?dej ubikacji
  37.   w?asny dom mi?czaka
  38. [Zoologia]   wspomnienie po ?limaku
  39. [Technika]   wyposa?enie ust?pów publicznych
  40. [Medycyna]   zewn?trzna cz??? ucha
  41. [Zoologia]   zewn?trzny szkielet ma??y, ?limaków i innych zwierz?t

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: