Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem narkoza Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

narkoza


  1. [Medycyna]   (g.) odurzenie, znieczulenie spowodowane dzia?aniem narkotyków
  2.   aplikowana choremu przed operacj?
  3. [Medycyna]   domena anestezjologa
  4.   medyczne uśpienie
  5. [Medycyna]   pod ni? operacja
  6.   podaje j? anestezjolog
  7. [Medycyna]   powoduje utrat? ?wiadomo?ci i wra?liwo?ci na ból
  8. [Medycyna]   sen w strzykawce
  9. [Medycyna]   sen wywo?any narkoz?
  10. [Medycyna]   specjalno?? anestezjologa
  11. [Medycyna]   stosowana przed operacj?
  12. [Medycyna]   substancja powoduj?ca u?pienie
  13.   sztuczne u?pienie
  14. [Medycyna]   środek stosowany w celu uśpienia chorego
  15. [Medycyna]   u?pienie chorego
  16. [Medycyna]   u?pienie chorego przed operacj?
  17.   u?pienie na czas operacji
  18. [Medycyna]   u?pienie przed operacj?
  19.   usypiacz chirurga
  20. [Medycyna]   w gestii anestezjologa
  21. [Medycyna]   zabieg polegaj?cy na sztuczny u?pieniu chorego
  22. [Medycyna]   znieczula
  23. [Medycyna]   znieczula chorego
  24. [Medycyna]   znieczulenie ca?kowite
  25. [Medycyna]   znieczulenie przed operacj?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: