Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem nawa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

nawa


  1. [Żeglarstwo]   (?.) w wiekach ?rednich statek dwu- lub trzymasztowy o tona?u oko?o 600 ton
  2. [Żeglarstwo]   ?aglowiec dawny
  3.   ?ód? w ?wi?tyni
  4.   ?redniowieczny statek
  5. [Religie]   boczna - w ko?ciele
  6.   boczna albo g?ówna
  7.   boczna albo g?ówna w ko?ciele
  8.   boczna albo główna w kościele
  9.   boczna albo środkowa w kościele
  10.   boczna b?d? g?ówna w ko?ciele
  11.   boczna bądź główna w kościele
  12.   boczna bądź środkowa w kościele
  13. [Religie]   boczna cz??? ko?cio?a
  14.   boczna lub g?ówna
  15. [Religie]   boczna lub g?ówna w ko?ciele
  16.   boczna lub główna w kościele
  17.   boczna lub środkowa w kościele
  18. [Religie]   boczna w ?wi?tyni
  19. [Religie]   boczna w ko?ciele
  20.   boczna w kościele
  21.   boczna... w ko?ciele
  22. [Sztuka]   cz??? ?wi?tyni
  23. [Religie]   cz??? bazyliki
  24. [Technika]   cz??? budowli wewn?trzna
  25. [Religie]   cz??? fary
  26. [Religie]   cz??? ko?cio?a
  27.   cz??? ko?cio?a albo dawny statek
  28.   cz??? ko?cio?a b?d? dawny statek
  29. [Religie]   cz??? ko?cio?a dla wiernych
  30. [Religie]   cz??? ko?cio?a lub dawny statek
  31. [Religie]   cz??? ko?cio?a mi?dzy prezbiterium a krucht?
  32. [Religie]   cz??? ko?cio?a przeznaczona dla wiernych
  33. [Religie]   cz??? ko?cio?a zajmowana przez wiernych
  34. [Religie]   cz??? ko?cio?a, dla wiernych
  35. [Religie]   cz??? ko?cio?a, g?ówna
  36. [Religie]   cz??? wewn?trzna ko?cio?a
  37. [Religie]   cz??? wn?trza ko?cio?a dla wiernych
  38.   część kościoła albo dawny statek
  39.   część kościoła bądż dawny statek
  40.   część kościoła jak dawniej statek
  41.   część kościoła jak kiedyś statek
  42.   część kościoła jak ongi statek
  43.   część kościoła jak ongś statek
  44.   część kościoła lub dawny statek
  45. [Religie]   część kościoła, w której gromadzą się wierni
  46.   dawna nazwa okrętu
  47.   dawna nazwa statku
  48.   dawna nazwa statku wodnego
  49.   dawne okre?lenie okr?tu
  50. [Żeglarstwo]   dawniej o statku
  51. [Żeglarstwo]   dawniej o statku, okr?cie
  52.   dawniejszy statek
  53.   dawno temu o statku
  54. [Pojazdy]   dawny okr?t
  55.   dawny okr?t, statek
  56.   dawny okręt
  57. [Technika]   dawny statek
  58. [Technika]   dawny statek ?aglowy
  59.   dawny statek albo cz??? ko?cio?a
  60.   dawny statek albo część kościoła
  61.   dawny statek b?d? cz??? ko?cio?a
  62.   dawny statek bądź część kościoła
  63.   dawny statek lub cz??? ko?cio?a
  64.   dawny statek lub część kościoła
  65.   dawny statek, okr?t
  66.   dawny żaglowiec
  67. [Religie]   dla wiernych
  68. [Religie]   du?y pokój ludzi dobrej woli
  69.   fragment ko?cio?a na falach
  70.   g?ówna albo boczna
  71.   g?ówna albo boczna w ko?ciele
  72.   g?ówna b?d? boczna w ko?ciele
  73. [Religie]   g?ówna i boczne w ko?ciele
  74.   g?ówna lub boczna
  75. [Religie]   g?ówna lub boczna w ko?ciele
  76. [Religie]   g?ówna w ko?ciele
  77. [Religie]   g?ówna, boczna lub poprzeczna w ko?ciele
  78.   główna albo boczna w kościele
  79.   główna bądź boczna w kościele
  80.   główna lub boczna w kościele
  81.   główna w kościele
  82. [Religie]   i w hali, i w ko?ciele
  83. [Żeglarstwo]   jednostka p?ywaj?ca z XII-XV w przeznaczona do ?eglugi wy??cznie pod ?aglami
  84.   ko?cielny statek
  85. [Religie]   mi?dzy prezbiterium a krucht?
  86. [Religie]   miejsce dla wiernych
  87.   miejsce dla wiernych w ko?ciele
  88.   mo?e by? g?ówna
  89. [Żeglarstwo]   na morzu
  90. [Religie]   na trasie prezbiterium - kruchta
  91. [Żeglarstwo]   nazwa okr?tu z XII-XV w
  92. [Żeglarstwo]   nazwa statku, staropolska
  93. [Religie]   niejedna w ko?ciele
  94. [Religie]   obok kruchty
  95. [Żeglarstwo]   okr?t
  96. [Żeglarstwo]   okr?t dawniej
  97. [Żeglarstwo]   okr?t dawny
  98.   okr?t dla wiernych
  99. [Żeglarstwo]   okr?t z XII i XV stulecia
  100.   pa?stwowy statek
  101.   pe?na wiernych
  102.   pełna wiernych
  103. [Religie]   pomieszczenie mi?dzy prezbiterium a krucht?
  104. [Sztuka]   poprzeczna to transept
  105. [Religie]   poprzeczna w ko?ciele - to transept
  106.   przestarzale okr?t
  107. [Religie]   przestrze? wewn?trz ko?cio?a
  108. [Religie]   przykryta sklepieniem w ko?ciele
  109.   starodawna nazwa statku
  110.   staropolska nazwa okrętu
  111. [Żeglarstwo]   staropolski statek
  112. [Żeglarstwo]   statek dawny
  113. [Literatura]   statek poetycko
  114. [Religie]   statek w ko?ciele
  115. [Żeglarstwo]   statek wodny po staropolsku
  116.   statek z XV w.
  117.   średniowieczny statek
  118.   środkowa albo boczna w kościele
  119.   środkowa bądź boczna w kościele
  120.   środkowa lub boczna w kościele
  121.   środkowa w kościele
  122.   transept w kościele
  123. [Sztuka]   tu? za krucht?
  124.   w ko?ciele boczna albo g?ówna
  125.   w ko?ciele boczna lub g?ówna
  126. [Religie]   w ko?ciele dla wiernych
  127. [Religie]   w ko?ciele g?ówna
  128.   w ko?ciele g?ówna albo boczna
  129. [Religie]   w niej wierni podczas mszy
  130. [Religie]   wype?niona wiernymi
  131. [Religie]   za krucht?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: