Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem nekrolog Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

nekrolog


  1.   artykuł lub notatka w związku z czyjąś śmiercią
  2. [Prawo i polityka]   cz?sto zawiera dane o ?yciu i dzia?alno?ci zmar?ego
  3.   gazetowe zawiadomienie o ?mierci
  4. [Medycyna]   klepsydra
  5.   og?oszenie o zej?ciu
  6.   ogłoszenie o zejściu
  7. [Prawo i polityka]   pisemne zawiadomienie o ?mierci
  8.   sm?tne og?oszenie
  9.   smętny anons
  10. [Prawo i polityka]   smutna informacja
  11. [Prawo i polityka]   smutny anons
  12. [Religie]   wspomnienie po?miertne
  13. [Medycyna]   zawiadomienie o ?mierci podane do ogólnej wiadomo?ci
  14.   zawiadomienie o śmierci
  15. [Religie]   zawiera informacje dotycz?ce czasu i miejsca pogrzebu zmar?ego

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: