Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem niemota Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

niemota


  1. [Literatura]   ?achudra, ?ach, dupa wo?owa
  2. [Literatura]   ?ajza, kutafon, nieudacznik
  3. [Medycyna]   afazja ; chorobliwe zaburzenie mowy
  4. [Medycyna]   brak chęci lub możliwości mówienia
  5. [Medycyna]   brak zdolno?ci mówienia
  6. [Medycyna]   brak zdolności mówienia z zachowaniem słuchu
  7.   cz?owiek nierozgarni?ty, powolny
  8.   cz?owiek nierozgarni?ty, wolno my?l?cy
  9.   cz?owiek powolny, nierozgarni?ty
  10.   cz?owiek wolno my?l?cy
  11.   cz?owiek wolno my?l?cy, nierozgarni?ty
  12.   cztery litery, ciemna masa, ciemny ??ób
  13.   gapa
  14.   gapa, osoba powolna
  15. [Medycyna]   kalectwo wymagaj?ce porozumiewania si? na migi
  16. [Medycyna]   mutyzm
  17.   nierozgarni?ty cz?owiek
  18. [Literatura]   niezgraba, niezdara, niedorajda
  19. [Literatura]   ofiara, ?lamazara, ?pi?ca królewna
  20.   osoba nierozgarnięta
  21.   osoba powolna
  22.   osoba powolna, gapa
  23.   posp. kapcan, popapraniec
  24.   pot. baba, ofiara losu
  25.   pot. ciel?, ciapa, ciapciak
  26.   pot. ecie-pecie, ciamcia, ciamcia-ramcia
  27.   pot. faja, s?o?, osio?
  28.   pot. fujara, fajt?apa, safandu?a
  29.   pot. gamajda, gapa, niezgu?a
  30.   pot. niedojda, ciamajda, ciemi?ga
  31.   pot. noga, platfus, tr?ba
  32.   pot. pata?ach, oferma, lebiega
  33.   pot. patafian, ?amaga, gamo?
  34.   pot. sierota, kaleka ?yciowa
  35.   potocznie gapa
  36.   powolny cz?owiek
  37. [Medycyna]   utrata zdolno?ci mówienia
  38.   wulg. wypierdek
  39. [Literatura]   zero, pierdo?a, niedo??ga

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: