Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem norma Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

norma


  1. [Prawo i polityka]   ... etyczna
  2. [Prawo i polityka]   ... prawna
  3. [Ekonomia]   do wyrobienia w fabryce
  4. [Prawo i polityka]   etyczna lub prawna
  5. [Ekonomia]   ilo?? pracy wyznaczona do wykonania w okre?lonym czasie
  6.   ilo??, miara ustalona, przewidziana jako wymagana, obowi?zuj?ca
  7.   ilo??, miara, granica przewidziana jako wymagana lub obowi?zuj?ca w jakim? zakresie
  8.   ilo??, miara, wielko??
  9.   ilość pracy do wykonania
  10. [Imiona]   imi? pochodzenia germa?skiego, zdrobnienia: Normunia, Nora, Norcia, Norka
  11.   imperatyw, nakaz
  12.   jedna krzy?ówka na tydzie?
  13.   kanon, regu?a
  14. [Geografia]   miejscowo?? i gmina we W?oszech, w regionie Lacjum
  15.   ogólnie przyj?ta regu?a, zasada
  16. [Filozofia]   ogólnie przyj?ta zasada
  17. [Prawo i polityka]   ogólnie przyj?ta zasada; regu?a
  18. [Muzyka]   opera Belliniego
  19. [Technika]   opisuje gwint
  20. [Astronomia]   planetoida z pasa głównego asteroid (555)
  21.   pocz?tek normalno?ci
  22.   podwyższał ją przodownik pracy
  23. [Literatura]   poziom, formu?a, drogowskaz
  24.   poziom, normatyw
  25.   prawdziwe imi? M. Monroe
  26. [Imiona]   prawdziwe imi? Marilyn Monroe
  27.   prawdziwe imi? Monroe
  28.   prawid?o
  29.   prawidło
  30.   prawidło, reguła
  31.   prawna reguła
  32. [Literatura]   prawo, aksjomat, twierdzenie
  33.   przekraczał ją stachanowiec
  34.   przepis, regu?a
  35.   przepis, reguła
  36.   przepis, reguła, zasada
  37. [Literatura]   przepis, taksa, wzorzec
  38.   przepis, zasada
  39.   przepis, zasada, reguła
  40. [Literatura]   przes?anka, uzasadnienie, za?o?enie
  41. [Technika]   przyj?ta miara
  42.   przyj?ta miara, zasada
  43. [Prawo i polityka]   przyj?ta zasada
  44. [Filozofia]   przyj?ta zasada, regu?a
  45. [Literatura]   recepta, taryfa, ustalona cena
  46.   regu?a zachowania
  47. [Filozofia]   regu?a, kanon
  48.   regu?a, przepis
  49.   regu?a, wzór
  50. [Literatura]   regulacja, receptura, dogmat
  51.   reguła
  52.   reguła, prawidło
  53.   reguła, przepis
  54.   reguła, przepis, zasada
  55.   reguła, zasada, przepis
  56.   schemat
  57. [Technika]   standard
  58. [Technika]   szablon
  59.   tyle, ile trzeba
  60.   tyle, ile trzeba wykonać
  61. [Muzyka]   tytu? opery Belliniego
  62. [Muzyka]   tytu?owa bohaterka opery Belliniego
  63. [Literatura]   uregulowanie (prawne), podstawa
  64.   ustalona do wykonania
  65.   ustalona ogólnie zasada, reforma
  66.   ustalona regu?a
  67. [Prawo i polityka]   ustalona zasada
  68.   ustalona zasada, reguła
  69.   ustalona, ogólnie przyj?ta zasada
  70.   ustalony przepis, wzór
  71.   ustalony wzór, przepis
  72.   uzus
  73. [Medycyna]   w psychologii : konstrukt naukowy wyznaczaj?cy granice normalnych zachowa? cz?owieka
  74.   wymagana ilo??
  75.   wytyczna, wzór, schemat
  76. [Filozofia]   wyznacza granice w etyce
  77. [Technika]   wzór
  78.   wzór, schemat
  79.   wzór, szablon
  80.   zasada
  81.   zasada, przepis
  82.   zasada, przepis, reguła
  83.   zasada, reguła, przepis
  84. [Technika]   zawy?a? j? przodownik
  85. [Ekonomia]   zawy?ana przez przodowników pracy
  86.   zwyczaj, wzór, uzus

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: