Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem nos Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

nos


  1. [Medycyna]   "?apie" zapach
  2. [Medycyna]   ?apie zapach
  3. [Medycyna]   ?artobliwie - kichacz
  4.   ba?wan ma go z marchewki
  5. [Ekonomia]   biznesmenowi potrzebny dobry
  6.   bywa piegowaty
  7. [Medycyna]   charakterystyczny dla Cyrana de Bergeraca
  8.   charakterystyczny Pinokia
  9. [Medycyna]   cz??? twarzy
  10. [Medycyna]   cz??? twarzy z dziurkami
  11. [Medycyna]   czasem jest perkaty
  12.   część twarzy
  13.   czu?y na zapachy
  14. [Literatura]   czujnik prawdomówno?ci Pinokia
  15.   czuły na zapachy
  16. [Przysłowia]   czy?by dla pude?eczka z u?ywk??
  17. [Literatura]   d?ugi Pinokia
  18. [Literatura]   d?ugi u Pinokia
  19.   dama go pudruje
  20.   dla tabakiery
  21.   długi u Pinokia
  22.   do kr?cenia albo do wtykania
  23.   do kr?cenia b?d? do wtykania
  24.   do kr?cenia lub do wtykania
  25.   do kręcenia albo do wtykania
  26.   do kręcenia bądź do wtykania
  27.   do kręcenia lub do wtykania
  28. [Medycyna]   do niuchania
  29. [Medycyna]   do oddychania
  30.   do w?chania
  31.   do wąchania
  32.   do wtykania albo do kr?cenia
  33.   do wtykania albo do kręcenia
  34.   do wtykania b?d? do kr?cenia
  35.   do wtykania bądź do kręcenia
  36.   do wtykania lub do kr?cenia
  37.   do wtykania lub do kręcenia
  38. [Przysłowia]   dobrze mie? dobrego
  39. [Zoologia]   dziób ptaka
  40.   grecki albo perkaty
  41.   grecki albo podobny do kartofla
  42. [Sztuka]   grecki jest klasyczny
  43.   grecki lub perkaty
  44.   grecki lub podobny do kartofla
  45. [Przysłowia]   intuicyjny organ
  46. [Medycyna]   jak kartofel albo grecki
  47. [Literatura]   k?amstwoczu?y Pinokia
  48. [Medycyna]   kichawa
  49. [Medycyna]   kinol
  50. [Sztuka]   klauna - du?y i kolorowy
  51. [Medycyna]   kluka
  52. [Technika]   koniec zaw??ony niektórych przedmiotów
  53. [Technika]   kraniec zaw??ony niektórych przedmiotów
  54. [Medycyna]   kulfon, narz?d w?chu
  55. [Medycyna]   kulfon, rzymski
  56.   kulfoniasty albo orli
  57.   kulfoniasty bądź orli
  58.   kulfoniasty lub orli
  59. [Medycyna]   ma dwie dziurki
  60.   mi?dzy oczami
  61. [Medycyna]   mi?dzy policzkami
  62.   mo?e by? jak kartofel
  63.   mo?e by? orli
  64. [Medycyna]   mo?e by? perkaty, wydatny lub krzywy
  65.   mo?e by? zadarty
  66.   mo?e by? zawieszony na kwint?
  67. [Przysłowia]   mo?na dosta? prztyczka w niego
  68.   mo?na go zwiesi? na kwint?
  69. [Przysłowia]   mo?na komu? utrze?
  70.   mo?na mie? w nim muchy
  71. [Przysłowia]   mo?na mie? zadarty
  72.   mo?na nim poci?ga?
  73.   mo?na nim zw?cha? pismo
  74.   mo?na po nim dosta?
  75.   mo?na pod nim mie? mleko
  76.   mo?na pod nim mówi?
  77.   mo?na przez niego mówi?
  78.   mo?na si? nim podpiera?
  79.   mo?na za niego wodzi?
  80.   może być jak kartofel
  81.   może być orli
  82.   może być zadarty
  83.   można go zwiesić na kwintę
  84.   można komuś utrzeć
  85.   można mieć w nim muchy
  86.   można nim pociągać
  87.   można po nim dostać
  88.   można pod nim mieć mleko
  89.   można przez niego mówić
  90.   można się nim podpierać
  91.   można za niego wodzić
  92.   móg?by by? tematem rozmowy de Bergeraca, Kleopatry i Pinokia
  93. [Medycyna]   na ?rodku twarzy
  94. [Medycyna]   na nim okulary
  95.   na nim piegi
  96. [Medycyna]   na zapachy wra?liwy
  97. [Edukacja]   nacierany w celach wychowawczych
  98. [Medycyna]   nad ustami
  99.   najlepiej pilnować własnego
  100. [Przysłowia]   najwa?niejsza cz??? g?owy przwiduj?cego?
  101. [Medycyna]   narz?d cz?owieka
  102. [Przysłowia]   narz?d intuicji
  103. [Medycyna]   narz?d powonienia
  104. [Medycyna]   narz?d w?chu
  105.   narz?d z nozdrzami
  106.   nie on dla tabakiery
  107. [Przysłowia]   nie warto go zadziera?
  108. [Medycyna]   niuch, potocznie o cz??ci cia?a
  109.   nochal
  110. [Literatura]   nowela Bruno Jasie?skiego z 1936 roku
  111. [Przysłowia]   od bia?ego wina ... te? czerwienieje
  112.   odczuwa zapachy
  113. [Muzyka]   opera Szostakowicza
  114. [Literatura]   opowiadanie Gogola
  115. [Przysłowia]   organ intuicji
  116. [Medycyna]   organ powonienia
  117. [Medycyna]   organ w?chu
  118.   orli albo kulfoniasty
  119.   orli albo perkaty
  120.   orli bądź kulfoniasty
  121.   orli bądź perkaty
  122.   orli lub kulfoniasty
  123.   orli lub perkaty
  124.   orli lub zadarty
  125. [Medycyna]   orli na twarzy
  126.   pasuje do niego jak pi???
  127.   perkaty albo orli
  128.   perkaty albo zadarty
  129.   perkaty b?d? zadarty
  130.   perkaty bądź orli
  131.   perkaty lub orli
  132.   perkaty lub zadarty
  133.   perkaty, rzymski lub zadarty
  134.   pierwszy marznie na mrozie
  135. [Przysłowia]   pismo czuje
  136.   pod nim wąsy
  137. [Medycyna]   podpora okularów
  138. [Literatura]   posta? z dramatu Stanis?awa Wyspia?skiego „Wesele”
  139. [Medycyna]   powy?ej ust
  140. [Literatura]   problem de Bergeraca
  141.   rzymski na twarzy
  142.   rzymski, perkaty lub zadarty
  143. [Medycyna]   siny u pijaka
  144. [Medycyna]   skrzyde?ko na twarzy
  145. [Przysłowia]   spuszczany na kwint?
  146. [Medycyna]   twarzowa wynios?o??
  147. [Edukacja]   ucierany w celach wychowawczych
  148. [Medycyna]   usiany piegami
  149. [Medycyna]   w?cha
  150.   w?cib w "Du?y Format"
  151. [Zoologia]   w?szy
  152. [Literatura]   Weselny dekadent
  153.   wra?liwy na wonie
  154. [Medycyna]   wra?liwy na zapachy
  155.   wrażliwy na zapachy
  156.   wyd?u?a? si? Pinokiowi
  157.   wydatny na facjacie
  158.   wystaj?ca cz??? twarzy
  159. [Medycyna]   wystaje z twarzy
  160. [Medycyna]   wysuni?ta cz???
  161. [Medycyna]   z dwiema dziurkami
  162. [Przysłowia]   z muchami u kapry?nych
  163.   z pi??ci? w porzekadle
  164. [Medycyna]   z przegrod? i skrzyde?kami
  165.   zadarty albo perkaty
  166.   zadarty b?d? perkaty
  167.   zadarty lub orli
  168.   zadarty lub perkaty
  169.   zadarty u m?drali
  170.   zadarty, perkaty lub rzymski
  171. [Medycyna]   zapachy ?apie
  172. [Literatura]   zawiany go?? w bronowickiej chacie
  173.   zimny u psa

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: