Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem nos Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

nos


  1. [Medycyna]   "?apie" zapach
  2. [Medycyna]   ?apie zapach
  3. [Medycyna]   ?artobliwie - kichacz
  4.   ba?wan ma go z marchewki
  5. [Ekonomia]   biznesmenowi potrzebny dobry
  6.   bywa piegowaty
  7. [Medycyna]   charakterystyczny dla Cyrana de Bergeraca
  8.   charakterystyczny Pinokia
  9. [Medycyna]   cz??? twarzy
  10. [Medycyna]   cz??? twarzy z dziurkami
  11. [Medycyna]   czasem jest perkaty
  12.   część twarzy
  13.   czu?y na zapachy
  14. [Literatura]   czujnik prawdomówno?ci Pinokia
  15.   czuły na zapachy
  16. [Przysłowia]   czy?by dla pude?eczka z u?ywk??
  17. [Literatura]   d?ugi Pinokia
  18. [Literatura]   d?ugi u Pinokia
  19.   dama go pudruje
  20.   dla tabakiery
  21.   długi u Pinokia
  22.   do kr?cenia albo do wtykania
  23.   do kr?cenia b?d? do wtykania
  24.   do kr?cenia lub do wtykania
  25.   do kręcenia albo do wtykania
  26.   do kręcenia bądź do wtykania
  27.   do kręcenia lub do wtykania
  28. [Medycyna]   do niuchania
  29. [Medycyna]   do oddychania
  30.   do w?chania
  31.   do wąchania
  32.   do wtykania albo do kr?cenia
  33.   do wtykania albo do kręcenia
  34.   do wtykania b?d? do kr?cenia
  35.   do wtykania bądź do kręcenia
  36.   do wtykania lub do kr?cenia
  37.   do wtykania lub do kręcenia
  38. [Przysłowia]   dobrze mie? dobrego
  39. [Zoologia]   dziób ptaka
  40.   grecki albo perkaty
  41.   grecki albo podobny do kartofla
  42. [Sztuka]   grecki jest klasyczny
  43.   grecki lub perkaty
  44.   grecki lub podobny do kartofla
  45. [Przysłowia]   intuicyjny organ
  46. [Medycyna]   jak kartofel albo grecki
  47. [Literatura]   k?amstwoczu?y Pinokia
  48. [Medycyna]   kichawa
  49. [Medycyna]   kinol
  50. [Sztuka]   klauna - du?y i kolorowy
  51. [Medycyna]   kluka
  52. [Technika]   koniec zaw??ony niektórych przedmiotów
  53. [Technika]   kraniec zaw??ony niektórych przedmiotów
  54. [Medycyna]   kulfon, narz?d w?chu
  55. [Medycyna]   kulfon, rzymski
  56.   kulfoniasty albo orli
  57.   kulfoniasty bądź orli
  58.   kulfoniasty lub orli
  59. [Medycyna]   ma dwie dziurki
  60.   mi?dzy oczami
  61. [Medycyna]   mi?dzy policzkami
  62.   mo?e by? jak kartofel
  63.   mo?e by? orli
  64. [Medycyna]   mo?e by? perkaty, wydatny lub krzywy
  65.   mo?e by? zadarty
  66.   mo?e by? zawieszony na kwint?
  67. [Przysłowia]   mo?na dosta? prztyczka w niego
  68.   mo?na go zwiesi? na kwint?
  69. [Przysłowia]   mo?na komu? utrze?
  70.   mo?na mie? w nim muchy
  71. [Przysłowia]   mo?na mie? zadarty
  72.   mo?na nim poci?ga?
  73.   mo?na nim zw?cha? pismo
  74.   mo?na po nim dosta?
  75.   mo?na pod nim mie? mleko
  76.   mo?na pod nim mówi?
  77.   mo?na przez niego mówi?
  78.   mo?na si? nim podpiera?
  79.   mo?na za niego wodzi?
  80.   może być jak kartofel
  81.   może być orli
  82.   może być zadarty
  83.   można go zwiesić na kwintę
  84.   można komuś utrzeć
  85.   można mieć w nim muchy
  86.   można nim pociągać
  87.   można po nim dostać
  88.   można pod nim mieć mleko
  89.   można przez niego mówić
  90.   można się nim podpierać
  91.   można za niego wodzić
  92.   móg?by by? tematem rozmowy de Bergeraca, Kleopatry i Pinokia
  93. [Medycyna]   na ?rodku twarzy
  94. [Medycyna]   na nim okulary
  95.   na nim piegi
  96. [Medycyna]   na zapachy wra?liwy
  97. [Edukacja]   nacierany w celach wychowawczych
  98. [Medycyna]   nad ustami
  99.   najlepiej pilnować własnego
  100. [Przysłowia]   najwa?niejsza cz??? g?owy przwiduj?cego?
  101. [Medycyna]   narz?d cz?owieka
  102. [Przysłowia]   narz?d intuicji
  103. [Medycyna]   narz?d powonienia
  104. [Medycyna]   narz?d w?chu
  105.   narz?d z nozdrzami
  106.   nie on dla tabakiery
  107. [Przysłowia]   nie warto go zadziera?
  108. [Medycyna]   niuch, potocznie o cz??ci cia?a
  109.   nochal
  110. [Literatura]   nowela Bruno Jasie?skiego z 1936 roku
  111. [Przysłowia]   od bia?ego wina ... te? czerwienieje
  112. [Muzyka]   opera Szostakowicza
  113. [Literatura]   opowiadanie Gogola
  114. [Przysłowia]   organ intuicji
  115. [Medycyna]   organ powonienia
  116. [Medycyna]   organ w?chu
  117.   orli albo kulfoniasty
  118.   orli albo perkaty
  119.   orli bądź kulfoniasty
  120.   orli bądź perkaty
  121.   orli lub kulfoniasty
  122.   orli lub perkaty
  123.   orli lub zadarty
  124. [Medycyna]   orli na twarzy
  125.   pasuje do niego jak pi???
  126.   perkaty albo orli
  127.   perkaty albo zadarty
  128.   perkaty b?d? zadarty
  129.   perkaty bądź orli
  130.   perkaty lub orli
  131.   perkaty lub zadarty
  132.   perkaty, rzymski lub zadarty
  133.   pierwszy marznie na mrozie
  134. [Przysłowia]   pismo czuje
  135.   pod nim wąsy
  136. [Medycyna]   podpora okularów
  137. [Literatura]   posta? z dramatu Stanis?awa Wyspia?skiego „Wesele”
  138. [Medycyna]   powy?ej ust
  139. [Literatura]   problem de Bergeraca
  140.   rzymski na twarzy
  141.   rzymski, perkaty lub zadarty
  142. [Medycyna]   siny u pijaka
  143. [Medycyna]   skrzyde?ko na twarzy
  144. [Przysłowia]   spuszczany na kwint?
  145. [Medycyna]   twarzowa wynios?o??
  146. [Edukacja]   ucierany w celach wychowawczych
  147. [Medycyna]   usiany piegami
  148. [Medycyna]   w?cha
  149.   w?cib w "Du?y Format"
  150. [Zoologia]   w?szy
  151. [Literatura]   Weselny dekadent
  152.   wra?liwy na wonie
  153. [Medycyna]   wra?liwy na zapachy
  154.   wrażliwy na zapachy
  155.   wyd?u?a? si? Pinokiowi
  156.   wydatny na facjacie
  157.   wystaj?ca cz??? twarzy
  158. [Medycyna]   wystaje z twarzy
  159. [Medycyna]   wysuni?ta cz???
  160. [Medycyna]   z dwiema dziurkami
  161. [Przysłowia]   z muchami u kapry?nych
  162.   z pi??ci? w porzekadle
  163. [Medycyna]   z przegrod? i skrzyde?kami
  164.   zadarty albo perkaty
  165.   zadarty b?d? perkaty
  166.   zadarty lub orli
  167.   zadarty lub perkaty
  168.   zadarty u m?drali
  169.   zadarty, perkaty lub rzymski
  170. [Medycyna]   zapachy ?apie
  171. [Literatura]   zawiany go?? w bronowickiej chacie
  172.   zimny u psa

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: