Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem obserwacja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

obserwacja


  1.   badanie
  2.   badanie, ogl?dziny
  3.   enuncjacja, refleksja
  4. [Prawo i polityka]   g?os, wypowied?, opinia
  5.   kontrola, nadzór
  6.   obserwowanie, przygl?danie si?, podpatrywanie
  7. [Literatura]   ogl?d
  8. [Medycyna]   pacjenta, ptaków, wydarze?, ...
  9. [Medycyna]   poddawanie pacjenta różnorodnym badaniom lekarskim w szpitalu w celu rozpoznania choroby
  10.   podgl?d, monitoring, dozór
  11.   spostrze?enia
  12.   twierdzenie, konstatacja, stanowisko
  13.   uwa?ne przygl?danie si? komu? lub czemu?
  14.   uwaga, spostrze?enie, stwierdzenie
  15.   uwagi oparte na obserwowaniu
  16.   uważne przyglądanie się czemuś lub komuś przez dłuższy czas
  17.   wtr?cenie, wzmianka
  18. [Prawo i polityka]   zdanie, pogl?d, deklaracja

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: