Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem obudowa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

obudowa


  1.   ?cianki g?o?nika
  2. [Technika]   budowle doko?a lub wzd?u? czego?
  3. [Technika]   cz??? zewn?trzna urz?dzenia
  4. [Technika]   etui
  5. [Technika]   konstrukcja wzmacniająca stropy i ociosy wyrobiska
  6. [Technika]   koperta zegarka
  7. [Technika]   obudowanie
  8. [Technika]   obudowywanie czegoś
  9. [Technika]   os?ona maszyny
  10. [Technika]   os?ona radia
  11. [Technika]   os?ona telewizora
  12. [Technika]   os?ona urz?dzenia
  13. [Technika]   os?ona, przys?ona, pokrywa
  14.   osłona maszyny
  15.   osłona radia
  16. [Technika]   pud?o radia
  17. [Technika]   skorupa maszyny
  18.   skrzyneczka aparatu radiowego
  19.   skrzyneczka odbiornika radiowego
  20.   wmurowane w ?cian? meble lub urz?dzenia
  21. [Technika]   wyposa?enie wn?trza na sta?e
  22.   wzmacnia chodnik w kopalni
  23. [Technika]   wzmacnia ociosy wyrobiska
  24. [Technika]   zabezpieczenie, os?ona urz?dzenia
  25. [Technika]   zabezpieczenie, p?aszcz, skrzynka
  26.   zespół budowli otaczających jakąś przestrzeń lub stojących wzdłuż jakiejś drogi
  27. [Technika]   zewn?trzna cz??? radia, lodówki
  28. [Technika]   zewn?trzna cz??? urz?dzenia chroni?ca cz??ci wewn?trzne
  29.   zewn?trzne ?cianki urz?dzenia
  30.   zewnętrzna część telefonu
  31.   zewnętrzna część urządzenia

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: