Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem odczuć Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

odczuć


  1. [Literatura]   chwyci? si?, do?wiadczy?
  2.   dozna?
  3. [Medycyna]   dozna? czego?
  4. [Literatura]   odnie?? wra?enie, pozna?
  5. [Literatura]   percypowa?, postrzega?
  6. [Literatura]   postrzec, poczu?, uczu?
  7.   prze?y? co? uczuciowo
  8. [Literatura]   spostrzec, zauwa?a?, czu?
  9.   u?wiadomi? sobie co?
  10.   wyczu?
  11. [Medycyna]   zareagowa? doznaniem zmys?owym
  12. [Literatura]   zazna?, odczuwa?, odbiera?
  13.   zda? sobie spraw? z czego?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: