Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem odejść Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

odejść


  1.   id?c oddali? si?
  2. [Literatura]   obumrze?
  3.   odbiec, zmieni?, przesta? si? zajmowa?
  4.   oddali? si?, odmaszerowa?, wyruszy?
  5.   odklei?, oderwa? si?
  6. [Technika]   odprysn??, oble??, poodpada?
  7.   opu?ci? jakie? miejsce
  8.   opu?ci?, zerwa?, odst?pi?
  9. [Literatura]   po?pieszy?, pow?drowa?, skierowa? si?
  10. [Technika]   po?uszczy? si?, poodpryskiwa?, poschodzi?
  11. [Medycyna]   podn. skona?
  12. [Literatura]   pokaza? plecy
  13. [Technika]   pooddziela? si?, oddzieli? si?
  14. [Technika]   poodrywa? si?, zabra? si?, zle??
  15.   porzuci? kogo? z kim by?o si? zwi?zanym
  16.   powychodzi?, ust?pi?, poodchodzi?
  17. [Literatura]   pój?? do Boga, da? ducha Bogu
  18. [Literatura]   pój??, pod??y?, pocz?apa?
  19. [Medycyna]   przej??, min??, ust?pi?, opa??
  20.   przen. odp?yn??, porzuci?, zostawi?
  21. [Medycyna]   przenie?? si? na tamten ?wiat
  22.   rozsta? si? z kim?
  23. [Prawo i polityka]   rozwie?? si?, wzi?? rozwód, da? rozwód
  24.   ruszy?, wyby?, wyj??
  25. [Medycyna]   sko?czy? ?ycie, zawin?? si?
  26. [Literatura]   spocz?? w Bogu, zasn?? na wieki
  27. [Literatura]   stan?? przed Bogiem, zasn?? w Panu
  28. [Literatura]   uby?
  29. [Literatura]   uda? si?, polecie?, opu?ci?
  30. [Literatura]   umrze?
  31. [Medycyna]   umrze?, zemrze?
  32. [Literatura]   wycofa? si?, przesta? si? zajmowa?
  33. [Literatura]   wyda? ostatnie tchnienie, usn?? snem wiecznym
  34. [Literatura]   wypa??, zrezygnowa?, porwa?
  35. [Literatura]   wyprowadzi? si?, wynie?? si?, uby?
  36.   wyprowadzi? si?, zwolni? si?, wypisa? si?
  37.   wyst?pi?, podzi?kowa?, rozsta? si?
  38. [Literatura]   wyzion?? ducha, odda? dusz?, opu?ci? ten ?wiat
  39. [Technika]   z?uszczy? si?, od??czy? si?, od?upa? si?
  40. [Literatura]   zej?? z areny ?ycia, pój?? do wieczno?ci

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: